Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Властта прикрива престъпления около оградата по границата

БСП: Властта прикрива престъпления около оградата по границата

БСП: Властта прикрива престъпления около оградата по границата

Дър­жавата трябва да е на граж­даните, а не на тарикатите, организирали аферите със суджука, с ремонта на НДК, „Хасково-гейт”, продаж­бата на ЧЕЗ, категорични са от левицата

Оградата на границата е като швей­цар­ско сирене. По нея се правят безоб­разия. Поп­рав­ката в Закона за общес­т­вените поръчки ще замаже прес­тъп­ления“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов от пар­ламен­тар­ната трибуна. Той под­черта, че когато се работи по един обект, има гаран­ционен срок от 5 години. „С промяната в закона, тези гаран­ционни срокове няма да работят. Злат­ната ограда-искат да нап­равят златна дупка. Като се стопи снегът, най-вероятно и оградата ще замине“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Според него управ­ляващите искат да дадат въз­мож­ност на определени лич­ности да хар­чат отново дър­жавни пари, при положение, че там вече са изхар­чени над 250 млн. лв. „В момента прокуратурата прави проверка и има досъдебно произ­вод­с­тво. Очевидно са установени данни за извър­шено прес­тъп­ление и се опит­ват да прик­рият това прес­тъп­ление“, каза още той. Иванов е категоричен, че пар­ламен­тът не трябва да бъде прев­ръщан в съучас­т­ник в една мащабна кражба. „Работата на народ­ните пред­с­тавители е да приемат закони, които са в полза на бъл­гар­с­ките граж­дани. Всички сме виж­дали сним­ките от границата, неп­рекъс­нато хващат бежанци във вът­реш­ността на страната. Това означава, че те са проник­нали отнякъде и тази ограда не е добре. Оградата дори не ги въз­пира“, каза още Иванов.

Управ­ляващите правят пред­ложения за промени в закона, за да няма проз­рач­ност. За да не може да се срав­нят офер­тите за под­дръжка на оградата и за да се прик­рият далаверите, нап­равени по строежа на оградата, а и сега по под­дръж­ката на оградата“, допълни Филип Попов. Той обясни, че само за половината от оградата, за под­дръж­ката са необ­ходими около половин милион на година.

Ние не искаме да оставим дър­жавата на тарикатите“, категорично заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата Атанас Кос­тадинов. „Имайки пред­вид казуса с НДК, Хас­ково, аферата ЧЕЗ, идва време и то е наб­лижило, когато ще трябва да зас­танем от двете страни на една линия. На линията няма да зас­танем от ляво или дясно – няма да е политическа. Това ще бъде линията, на която всеки ще избере да зас­тане – дали да оставим дър­жавата на граж­даните или на тарикатите. С тази промяна в закона няма да бъдем с ГЕРБ от една страна на линията“, каза още той.

Кога Борисов е иск­рен за ЧЕЗ, пита социалис­тът Жельо Бой­чев

След­ващият втор­ник ще има въп­роси към вън­ш­ното и финан­совото разуз­наване по повод финан­сирането на сдел­ката. Още повече, че и премиерът беше казал, че имало руско, грузин­ско финан­сиране. Сега инс­титуциите трябва да дадат инфор­мация доколко финан­сирането е проб­лем за национал­ната ни сигур­ност”, посочи пред­седателят на комисията за ЧЕЗ и допълни, че има искане за изс­луш­ване на Гинка Вър­бакова от двата син­диката”. Това обяви депутатът от БСП Жельо Бой­чев.

  „Ако министър-председателят и правител­с­т­вото си бяха на мяс­тото, нямаше да има нужда и от комисията за ЧЕЗ. Министър-председателят, от самото начало, на 24 часа, си променя мнението – от нищо не знаещ до човек, който казва, че дър­жавата влиза в сдел­ката”, каза пред­седателят на комисията. Той допълни, че дей­ността на ЧЕЗ е извър­шена на територията на Бъл­гария и се регулира от дър­жавата ни, от бъл­гар­с­ките инс­титуции, от бъл­гар­с­ките регулатори, а някои искат да прех­вър­лят отговор­ността на чеш­ката дър­жава, поради което се стигна почти до меж­дународен скан­дал. „Ще поканим и министър-председателят да каже– как и по какъв начин дър­жавата ще учас­тва в сдел­ката и какво доведе до промяна на мнението на правител­с­т­вото”, каза също Бой­чев.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие