Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП поиска разследване на депутата от ГЕРБ Димитър Гамишев

БСП поиска разследване на депутата от ГЕРБ Димитър Гамишев

БСП поиска разследване на депутата от ГЕРБ Димитър Гамишев

От БСП в Благоев­г­рад изразиха в дек­ларация отношението си към изнесените данни за злоупот­реби с данъци от страна на народ­ния пред­с­тавител от ГЕРБ Димитър Гамишев. Социалис­тите пишат в дек­ларацията си, че според пуб­ликациите в медиите, малко преди да бъде изб­ран за общин­ски коор­динатор на ГЕРБ Гоце Дел­чев, Гамишев прех­вър­лил фир­мата си „Гамишев – НКБЕООД на „Фай­нест Асошиътс“ ЕООД. Към момента „Гамишев – НКБЕООД фигурира в списъка на големите длъж­ници на НАП, които нямат имущес­тво, върху което могат да се наложат обез­печителни мерки. Фир­мата дължи на хаз­ната 195 774 лв. и е добавена в позор­ния списък на НАП през август 2017.

Големите дъл­гове обаче са факт доста време преди това, още докато Димитър Гамишев е неин едноличен соб­с­т­веник. За нас е пълна загадка, как е осъщес­т­вено впис­ването на продаж­бата на фир­мата в Аген­цията по впис­ванията, след като тя е сред големите длъж­ници в страната, питат още социалис­тите от Благоев­г­рад. Нещо повече — твърди се, че „Фай­нест Асошиътс“ ЕООД е фирма с 2 лв. капитал, регис­т­рирана в Ловеч, на ул. „Шипка“ 5А. Неин соб­с­т­веник и управител е Георги Михай­лов Геор­гиев, който е управител на 93 фирми и соб­с­т­веник на 53 дружес­тва. Дан­ните в Тър­гов­с­кия регис­тър показ­ват още, че на същия адрес в Ловеч са регис­т­рирани общо 23 фирми. Освен това, поне 10, ако не и повече от фир­мите на въп­рос­ното лице Георги Геор­гиев, са длъж­ници на НАП с големи суми. Всички тези факти категорично говорят, че Гамишев е продал фир­мата си на човек, без никакви материални въз­мож­ности, с един­с­т­вената цел да избегне плащането на данъци. БСП — Благоев­г­рад нас­тоява за незабавна проверка от страна на ком­петен­т­ните органи, които да се самосезират и да установят какви са фак­тите по този случай. Вярно ли е това, което се тиражира от медиите и ако е вярно, как е допус­нато един народен пред­с­тавител да ощетява дър­жав­ната хазна със стотици хиляди левове? Всичко това изг­лежда абсур­дно и крайно притес­нително, на фона на твър­денията на минис­търа на финан­сите Владис­лав Горанов, който в края на миналата сед­мица призна, че бит­ката на минис­тер­с­т­вото със злоупот­ребите с ДДС е ежед­невна, завър­шва дек­ларацията на БСП — Благоев­г­рад.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...