Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: ГЕРБ създава робство в XXI век, БСП ще освободи българите от страха

Нинова: ГЕРБ създава робство в XXI век, БСП ще освободи българите от страха

Нинова: ГЕРБ създава робство в XXI век, БСП ще освободи българите от страха

Днес десетки хора дой­доха при нас и споделиха, че ако не си от ГЕРБ — не те взимат на работа. Във всички дър­жавни служби се наз­начава по пар­тиен приз­нак. Хората ми каз­ват: „Не ги харес­ваме, но ни е страх да го кажем, защото ще пос­лед­ват реп­ресии към нас, към близ­ките ни, към децата ни“. Това е съв­ременно роб­с­тво в модерна дър­жава, в XXI век. БСП не иска това за Бъл­гария и за децата ни. Ще ви освободим от страха. Не губете вяра, че животът ви може да бъде раз­личен“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред повече от 500 души в Младеж­кия дом в Пазар­джик.

Дър­жав­ното и общин­с­кото здравеопаз­ване е наш приоритет. Под­гот­вяме цялос­тен нов модел на здрав­ната сис­тема. Доходите, пен­сиите също са наш приоритет. Трябва обаче в Бъл­гария да има малък и среден биз­нес и произ­вод­с­тво, а не 10 големи фирми да взимат всички общес­т­вени поръчки”, категорична бе тя. По думите й хората вече искат промяната да се случи и всеки ден има протести. „БСП показа, че сме опозицията на това управ­ление. Няма друга. Сега ще покажем, че сме и алтер­натива на това управ­ление. Свик­ваме най-голямото национално съвещание в края на май, на което ще заявим визията на БСП за бъдещето на Бъл­гария“, заяви Кор­нелия Нинова. Тя посочи, че левицата извежда на преден план ролята на дър­жавата и дър­жав­ността в раз­лични сек­тори. „Нес­лучайно нас­тояваме дър­жавата да изкупи ЧЕЗ, защото това е стратегически сек­тор от национал­ната ни сигур­ност. Сдел­ката е пример за паралел­ната дър­жава и зад­кулисие. Нали не мис­лите, че Гинка от Пазар­джик е истин­с­кият купувач. Зад нея над­нича Борисов”, посочи лидерът на опозицията. „Няма да идваме при вас само на избори, за да ви искаме под­к­репата. Тук сме и сега, за да решаваме проб­лемите ви”, каза още Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...