Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Генерал Ангел Марин оглави Международна фондация „Георги Димитров”

Генерал Ангел Марин оглави Международна фондация „Георги Димитров”

Генерал Ангел Марин оглави Международна фондация „Георги Димитров”

На проведено вчера заседание на Управител­ния съвет на Меж­дународ­ната фон­дация „Георги Димит­ров” на мяс­тото на починалия досегашен пред­седател Чав­дар Стоименов бе изб­ран вицеп­резиден­тът на Репуб­лика Бъл­гария за периода 20022012 г. ген. о.р. Ангел Марин. Той е роден е в Батак през 1942 г. Завър­шва гим­назията в Девин през 1960 г. и 5-годишния курс по специал­ност „Земна артилерия“ в тогаваш­ното Висше военно артилерийско училище в Шумен (сега: факул­тет на Национал­ния военен универ­ситет „Васил Лев­ски“), като придобива висше граж­дан­ско образование с квалификация „инженер по радиоелек­т­ронна тех­ника“ (1965). По-късно завър­шва със златен медал 4-годишния курс на Воен­ната артилерийска академия в Ленин­г­рад, СССР (1978).

От 1965 г. служи в Ракет­ните войски на Бъл­гар­с­ката армия (БА), като преминава през всички длъж­ности. От 1990 г. е коман­д­ващ на Ракет­ните войски и артилерията на Сухопът­ните войски на БА до увол­нението му (1998), поради несъг­ласие с начина на провеж­дане на воен­ната реформа. През 1991 г. му е прис­воено воен­ното звание генерал-майор. Той е един­с­т­веният вицеп­резидент на Репуб­ликата, избиран два пос­ледователни ман­дата.

Екипът на Фон­дация „Георги Димит­ров” почете паметта на Чав­дар Стоименов.

Икономика

Земеделието ни все още се крепи на семейната работна сила

Няма друг сек­тор от икономиката, където за пос­лед­ните десет години да бъде отчетен тол­кова голям срив на заетите работни лица, като сел­с­кото…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Ники Михайлов недоволен от ремито

Ники Михайлов недоволен от ремито

Вратарят на Лев­ски Николай Михай­лов бе недоволен от нулевото равен­с­тво срещу Арда в среща от 16-ия кръг на Първа лига. “Не беше добър мач за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Произведен е с българско биволско кисело мляко, добито в биоферма край китното подбалканско село Розино

Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава от ЕС

Прочети още:

Loading...