Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 16 университета повишават таксите си следващата година

16 университета повишават таксите си следващата година

16 университета повишават таксите си следващата година

Най-старото ни висше училище, Софийският университет, намалява обаче таксите в 17 специалности

16 универ­ситета ще увеличат так­сите си за студенти за след­ващата учебна година като сред­ното повишение ще е с около 11 на сто, предуп­реди БНТ. Други висши училища пък не променят зап­лащането. На страницата на прос­вет­ното минис­тер­с­тво за обсъж­дане са качени промените на так­сите във вис­шите училища. То ще продължи до 19 април, след това так­сите ще бъдат утвър­дени от Минис­тер­с­кия съвет. Най-старото ни висше училище, Софийс­кият универ­ситет, намалява обаче так­сите в 17 специал­ности. Прави впечат­ление, че зап­лащането за специал­нос­тите на Физичес­кия факул­тет пада от 750 на 200 лв., за да се прив­лекат студенти към природ­ните науки.

Проф. Ренета Божан­кова, зам. рек­тор на СУ „Св. Климент Охрид­ски“ обясни, че това е малък стимул, който да даде на студен­тите въз­мож­ност да изберат тази специал­ност, тези специал­ности, защото говорим за специал­ности на Физичес­кия и още няколко факул­тета и по този начин да се реагира на актуал­ните проб­леми, пред които общес­т­вото ни е изп­равено. Так­сите се намаляват и в специал­ности като статис­тика, теология, геог­рафия. Новоп­риетите студенти с мак­симален бал в специал­ност „математика и статис­тика” пък се освобож­дават от зап­лащане за пър­вата година на обучение. Без промяна остават так­сите в 69 специал­ности в седем от факул­тетите — сред тях са жур­налис­тика, биологичес­кия, по математика и инфор­матика. Увеличава се зап­лащането в 30 специал­ности. В специал­ността „Право“ так­сите нарас­т­ват от 739 на 800 лв., а в най-желаната специал­ност „Психология“ — от 560 на 600 лв., комен­тира национал­ната телевизия.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...