Драгомир Стойнев: Не е нормално затворници да излизат през парадния вход

Драгомир Стойнев: Не е нормално затворници да излизат през парадния вход

Не е нор­мално в държава-членка на ЕС зат­вор­ници да излизат през парад­ния вход и чис­тач­ката един­с­т­вена да има смелостта да ги гони. Това каза заместник-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев преди изс­луш­ването на минис­търа на правосъдието и на вът­реш­ните работи за избягалите зат­вор­ници във вчераш­ния ден, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“. Всеки ден губим усещането за дър­жава. Всяка новина за бяг­с­т­вото на зат­вор­ници, през комен­тара на вън­ш­ния минис­тър в социал­ните мрежи, до сдел­ката с ЧЕЗ и Закона за час­т­ната охранителна дей­ност, който подари сигур­ността на граж­даните в ръцете на час­тни интереси, казва едно – дър­жава няма, заяви Стой­нев, цитиран от Епицен­тър. По думите му има дър­жава в икономиката, във вън­ш­ната политика и когато се събират данъци и се раз­п­ределят пуб­лични сред­с­тва. „Дър­жава не се доказва там, навън, на официал­ните снимки, а вътре — пред всеки бъл­гар­ски граж­данин“, заяви Стой­нев. От името на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Стой­нев напомни, че суверенът е народът и под­черта, че той не е на жъл­тите павета, нито в сградата на Минис­тер­ски съвет.