Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Майките на деца с увреждания не вярват на сълзите на Борисов

Майките на деца с увреждания не вярват на сълзите на Борисов

Майките на деца с увреждания не вярват на сълзите на Борисов

Дали една дър­жава е наис­тина дър­жава си личи по ней­ното отношение към по-слабите, по-беззащитните, по-ранимите. Каква е Бъл­гария? Социална дър­жава или дър­жава на сбър­каните правила? Шес­тият национален протест на родители на хора с увреж­дания за пореден път пос­тави този въп­рос, комен­тира Епицен­тър. Май­ките нас­тояват за радикални промени, а депутатите люто се скараха по въп­роса кой е по-съпричастен към проб­лемите им. Премиерът Борисов не отк­ликна на поканата на протес­тиращите да слезе при тях, но пред минис­т­рите каза, че е плакал на телевизионен репор­таж за майка с дете с увреж­дане и раз­пореди проверка.

Чист популизъм, ако той се опитва да си вдигне акциите образно казано на гърба на хората с увреж­дания, може и да е успял, надявам се да не е успял, категорична беше Вален­тина Хрис­това пред Би Ти Ви. Тя е майка на 17-годишната Бояна, която е с множес­тво увреж­дания. Сис­темата не ни дава никакъв шанс, това, което в момента е законодател­с­т­вото на тази дър­жава, обрича децата и въз­рас­т­ните с увреж­дания на бавна смърт. Ние виж­даме родители, които са зат­ворени в домовете си, за да се грижат за децата си – деца, които порас­т­ват, получават социална пен­сия, и нямат шанс за работа, ако имат някаква въз­мож­ност да работят, обясни в телевизион­ното студио друга майка на дете с увреж­дане – Мая Стоицева. Със същата съдба се бори и Юлия Стар­чева. Тя обясни, че май­ките искат Закон за лич­ната помощ, който да гаран­тира дос­тоен живот на хората с увреж­дания и тех­ните семейс­тва и в който да е ясно кой на какво има право – за да отпадне сегаш­ното непосилно обикаляне по инс­титуции.

Сис­темата ни убива”, пише на тенис­ките на май­ките, припомни Епицен­тър. Именно заради пос­ланието, което можело да се въз­п­риеме като агитация, зам.-председателят на пар­ламента Емил Хрис­тов (ГЕРБ) не ги пусна да се срещ­нат с депутати. После се извини. Надявам се да са се изп­лашили, ние не искаме да сме страшни за тях, искаме просто да започ­нем да работим заедно за промяната, каза Мая. Тя също остро раз­к­ритикува сюжета с раз­п­лакания от ТВ репор­таж премиер. Това дете го е виж­дал многок­ратно, но той не може всички хора с увреж­дания да ги види по улицата, защото, първо, той не ходи там и другото – заради дос­тъп­ната среда, която я няма у нас, анализира май­ката.

Тя се обърна към премиера: „Г-н Борисов, искаме не просто да плачете, защото ние можем да Ви кажем много лични истории, които да Ви раз­реват. Искаме да дой­дете тук, да говорим и не просто да говорим, а да започ­нем реални стъпки за промяна в тази дър­жава, искаме да останем тук, да работим тук, децата ни да работят тук и да живеят щас­т­ливо тези, които не могат да работят. Защото това са хора част от тази дър­жава, искаме да бъдем част от тази дър­жава, а не да бъдем невидими, не да бъдем зат­варяни в домовете си и не да бъдем тези, които само да Ви раз­п­лак­ват!.

Икономика

Земеделието ни все още се крепи на семейната работна сила

Няма друг сек­тор от икономиката, където за пос­лед­ните десет години да бъде отчетен тол­кова голям срив на заетите работни лица, като сел­с­кото…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Ники Михайлов недоволен от ремито

Ники Михайлов недоволен от ремито

Вратарят на Лев­ски Николай Михай­лов бе недоволен от нулевото равен­с­тво срещу Арда в среща от 16-ия кръг на Първа лига. “Не беше добър мач за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Роден сладолед „Атила“ влезе в ТОП 10 на най-добрите джелати в света

Произведен е с българско биволско кисело мляко, добито в биоферма край китното подбалканско село Розино

Бъл­гария е един­с­т­вената дър­жава от ЕС

Прочети още:

Loading...