Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Искат постоянния арест на шефа на полицията в Раковски

Искат постоянния арест на шефа на полицията в Раковски

Искат постоянния арест на шефа на полицията в Раковски

Окръж­ната прокуратура в Плов­див внесе искане в съда за задър­жане под стража на шефа на полицейс­кото управ­ление в Раков­ски Георги Илиев. Той беше арес­туван по обвинение за под­куп чрез изнуд­ване и изпол­з­ване на служебно положение. Илиев, заедно с още трима полицейски служители, поис­кали 20 000 лв. от тър­говец на цигари без бан­дерол, за да бъдат унищожени материалите по делото срещу кон­т­рабан­диста. С парична гаран­ция от 1500 лв. са двама оперативни служители от полицейс­кото управ­ление в Раков­ски — 31-годишният Вален­тин Гоцев и 33-годишният Желязко Колев, на които Илиев е дал по 1000 евро от под­купа. И двамата са нап­равили пълни самоп­риз­нания. Шефът на полицейс­кото управ­ление казал пред раз­с­лед­ващите, че и той бил взел тол­кова. Къде са останалите пари от под­купа, пред­с­тои да се раз­бере.

По делото като обвиняем е прив­лечен и плов­див­с­кият полицай Стефан Модев. В момента той е с мярка за неот­к­лонение „задър­жане под стража“ по друго досъдебно произ­вод­с­тво.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...