Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кариерен форум среща бизнеса и хората с увреждания

Кариерен форум среща бизнеса и хората с увреждания

Кариерен форум среща бизнеса и хората с увреждания

На 26 април, чет­вър­тък, в хотел “Маринела” в София ще се проведе пър­вото издание на Кариерен форум “Равен­с­т­вото значи повече”, събитие насочено към реализация на хората с увреж­дания в Бъл­гария. Над 20 наши и меж­дународни организации пред­с­тавители на отговор­ния биз­нес ще предос­тавят въз­мож­ност на хора с раз­лични въз­мож­ности — с ТЕЛК и без ТЕЛК, да станат част от тех­ните екипи. Най-голямото предиз­викател­с­тво пред хората с раз­лични въз­мож­ности в Бъл­гария е включ­ването в пазара на труда, както и въз­мож­ността за допъл­нителни адап­тирани обучения, повишаващи тях­ната квалификация, знания и умения. Невероятно е с какво желание те работят и се раз­виват, когато усещат под­к­репата и вярата на своите работодатели, комен­тираха Йоана Колева и Ива Цолова, основатели на JAMBA — Career for All и организатори на форума. Кариерен форум „Равен­с­т­вото значи повече” 2018 е под мотото „Всеки има право на шанс, защото равен­с­т­вото значи повече”. Това е първо издание на събитието, което ще се организира ежегодно. Инициативата е под пат­ронажа на Президента Румен Радев, Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика и Столична Община. Присъс­т­вието на Кариерен форум „Равен­с­т­вото значи повече” е без­п­латно и всеки кан­дидат може да се регис­т­рира на място в деня на форума, посоч­ват организаторите.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие