Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нови учебни програми скараха учители и министерство

Нови учебни програми скараха учители и министерство

Нови учебни програми скараха учители и министерство

Програмите по български език и литература за 11 и 12 клас не са просто не по-добри, а са по-лоши от предишните, категорични са преподаватели

Прос­вет­ното минис­тер­с­тво пуб­ликува за обсъж­дане новите прог­рами по литература за 11 и 12 клас. Както и досега ще се учат само бъл­гар­ски автори. Най-голямата промяна е, че тези автори ще се изучават не хронологично както досега, а тематично чрез съдър­жание като любов, смърт и природа. Според учители по бъл­гар­ски език и литература, този начин на преподаване не е добър и ще зат­рудни учениците. От прос­вет­ното минис­тер­с­тво обяс­ниха, че заради новия закон и новия втори гим­назиален етап са решили да приложат нов под­ход при изучаването на литература в 11 и 12 клас — тематичен вместо досегаш­ния хронологичен. Алек­сан­дър Трин­гов, екс­перт в МОН обясни — в двата класа сме се ориен­тирали към 9 теми и към всяка от тях има пред­ложени три художес­т­вени тек­ста, които да се изучават. Темите са — род­ното, природата, смъртта, властта, миналото, любовта, вярата, трудът, изборът. С новия под­ход учениците можели да влязат в дъл­бочина на емб­лематични произ­ведения и да ги анализират. И ако гил­дията наис­тина е раз­д­воена и сега е времето да дава пред­ложения за промени, какви са кон­к­рет­ните промени в прог­рамите, кои произ­ведения отпадат и кои се появяват? От минис­тер­с­т­вото за пореден път не пожелаха да кажат. Срав­нението на стари и нови прог­рами показа — от 12 клас и изобщо от прог­рамите отпада автор като Емилиян Станев. Отпадат и фей­летоните на Алеко Кон­с­тан­тинов. В 11 клас те са заменени от “Бай Ганьо на гости“. Поемата “Сеп­тем­ври“ на Гео Милев слиза от 12 в 10 клас. В 11 клас като автор се появява Никола Фур­на­джиев със “Сватба“. Автори и произ­ведения от 11 и 12 клас раз­менят мес­тата си, за да отговорят на тематич­ността. Произ­веденията са силно редуцирани. В 12 клас ще се учат и съв­ременни автори като Христо Фотев, Борис Хрис­тов и Вик­тор Пасков.Според Марина Великова, учител по бъл­гар­ски език и литература, 125-то СУ отдавна се отказахме да учим нашите ученици на прозата на Ботев, на най-ярките пуб­лицис­тични прояви, сега виж­дам че се отказ­ваме и от фей­летоните на Алеко, може би на някой му е твърде злобод­невно. Тя комен­тира, че ако имаме пред­вид много кул­турно и четящо поколение или хора филолози — да, това би било интересно за тях. Но за средно образование това не е под­ходяща рамка. Прог­рамите категорично не са просто не по-добри, а са по-лоши от предиш­ните. Ако се раз­г­леда темата за “род­ното“ се вижда, че тя се пред­с­тавя чрез изк­ривени образци като “Кривораз­б­раната цивилизация“ и “Бай Ганьо на гости“, а не чрез произ­веденията на Вазов, каз­ват още учителите. В момента минис­тер­с­т­вото обсъжда новия прин­цип в Североиз­точна Бъл­гария.

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...