Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Румен Радев: Уважението към труда е мерило за обществената справедливост

Президен­тът Румен Радев чес­тити праз­никът на бъл­гарите в социал­ната мрежа Фейс­бук.

Светът отбелязва Меж­дународ­ния ден на труда и работ­ничес­ката солидар­ност. Един от праз­ниците, които сплотяват отвъд национал­ните граници и кул­турите, написа дър­жав­ният глава. Уважението към труда е мерило за общес­т­вената справед­ливост. У нас в много региони и в много професии трудът е недооценен. Затова бих желал да поз­д­равя хората, които отс­тояват правото на дос­тойни условия на труд и справед­ливо зап­лащане. Общес­тво, в което пътят към успеха не минава през труда и съзиданието, а през коруп­цията и клиен­телизма, е обречено на пос­тоянна криза и неудов­лет­вореност. От нас зависи да ги преодолеем. Затова искам да благодаря на всички онези — бедни или заможни хора на умс­т­вения и физичес­кия труд, които с поч­теност и усър­дие градят и пазят Бъл­гария. Чес­тит Първи май, скъпи сънарод­ници!, написа още президен­тът Радев.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...