Тежкоболната Теодора се прибра в България

Тежкоболната Теодора се прибра в България

Теж­кобол­ната бъл­гарка Теодора Маджарова вече е в Бъл­гария, съобщи кон­сулът ни в Тур­ция Ангел Ангелов пред „Нова телевизия”. Със­тоянието на Теодора, когато прис­тиг­нала в Истан­бул, било стабилно, инфор­мира още той.

Получихме пълно съдейс­т­вие от тур­с­ките власти, допълни още бъл­гар­с­кият кон­сул. Припом­няме, късно преди ден Теодора прис­тигна на летище “Ататюрк“ в Истан­бул с редовен полет от Сао Пауло. Тя бе пос­рещ­ната от кон­сула и отпътува за София в специална линейка. Припом­няме, със­тоянието на онкобол­ната Теодора рязко се влоши след като нап­рави опит за алтер­нативно лечение при извес­тен медиум в Бразилия.

За осигуряване на най-бързото тран­с­пор­тиране на Теодора Маджарова до София беше съз­даден санитарен коридор. Към момента Теодора вече е нас­танена в бол­ница „Аджибадем Сити Клиник Бол­ница Токуда”, съоб­щиха от прес­цен­търа на лечеб­ното заведение, където е лекуващият й лекар.