Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Най-важното е да запазим българщината

Корнелия Нинова: Най-важното е да запазим българщината

Корнелия Нинова: Най-важното е да запазим българщината

Ръководството на БСП се срещна с културни дейци, лидерката на партията им благодари за патриотичните и социални позиции, които отстояват

Благодаря, че се отзовахте на поканата ни по повод 24-ти май, праз­никът на бъл­гар­с­ката пис­меност и кул­тура, на който ден отдаваме почит на братята Кирил и Методий за прос­ветител­с­кото им дело, но изразяваме и уважение към вас за това, че сте продъл­жители на просвещението.Да се пос­ветиш на духовността,науката и кул­турата е в най-висша степен родолюбива мисия. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на годиш­ната среща с пред­с­тавителите на  кул­турата по повод 24 май, организирана от левицата. 

“За Бъл­гария и опаз­ване на бъл­гар­щината ми е думата днес. Може би най-голяма почит ще отдадем на братята, ако запазим чис­тотата на езика си,силата на книгата и свободата на словото, каза Кор­нелия Нинова. Знаем, че сте разочаровани от отношението към вас в пос­лед­ните години, но разочарованието от политиците не бива да намалява любовта към отечес­т­вото, призова пред­седателят на БСП. Тя отбеляза, че трябва да продължи бор­бата за процент бъл­гар­ска музика, бъл­гар­ски филми и кул­тура да присъс­т­ват в радиата и телевизиите. „Нещо, което ние започ­нахме и за което имаме нужда от вашата под­к­репа, да го продъл­жим. Нека заедно да продъл­жим работата по въвеж­дане на кул­тур­ния чек. Една инициатива, която подехме и която осигурява на младите хора дос­тъп до бъл­гар­ска кул­тура“, под­черта тя. Нинова се обяви срещу под­мяната на бъл­гар­щината, срещу изваж­дането на великите имена от бъл­гар­с­ките учеб­ници. Пред­седателят на БСП благодари и на тези, които са зас­танали срещу Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. “Благодаря ви, защото това също е усилие за запаз­ване на нрав­с­т­веност, на семейни и хрис­тиян­ски цен­ности. Тази битка не е прик­лючила, тя тепърва пред­с­тои. Нека заедно браним тези цен­ности, както го правихме досега“, каза също Кор­нелия Нинова.

Сред гос­тите в НДК бе и дъл­гогодиш­ният столичен лидер на пар­тията (19711979 г.) и вицеп­ремиер и минис­тър на кул­турата (19821989 г.) Георги Йор­данов, който имаше рож­ден ден. Георги Йор­данов е сред най-авторитетните дейци на кул­турата и до днес, той не пропуска значимо кул­турно събитие. Нинова го покани на сцената, където Георги Йор­данов също се обърна с топли думи към присъс­т­ващите.

Top of Form

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие