Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Камен Плочев опроверга информацията, че е подал оставка

Проф. Камен Плочев опроверга информацията, че е подал оставка

Проф. Камен Плочев опроверга информацията, че е подал оставка

Досега в Здравната комисия на НС не е постъпвала информация за поискано оттегляне от шефа на НЗОК, обясни председателят на комисията Даниела Дариткова

Управителят на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) проф. Камен Плочев е инфор­мирал Над­зор­ния съвет, че заради продъл­жително заболяване все още не може да изпъл­нява задъл­женията си.

Пред БНР самият Плочев съобщи, че не е подавал оставка. Той обясни пред национал­ното радио, че е спазил закона и е инфор­мирал колегите си за продъл­жител­ното заболяване.

От НЗОК пот­вър­диха, че пис­мото е прис­тиг­нало при тях, но засега няма нас­рочено заседание на Над­зор­ния съвет, комен­тира Епицен­тър. По закон, след като са минали повече от три месеца, тряб­ваше да се вземе отношение – мога ли да изпъл­нявам задъл­женията си. Над­зор­ният съвет ще реши дали ще прек­рати правомощията ми или пък ще продъл­жат правомощията ми. Такъв е законът. Но за оставка не е ставало дума, категоричен е професорът. По процедура Съветът трябва да раз­г­леда пис­мото и ако приеме аргумен­тите на Плочев, да инфор­мира пар­ламента. В Здрав­ната комисия на Народ­ното съб­рание не е пос­тъп­вала инфор­мация за подадена оставка от шефа на Здрав­ната каса, обясни за прог­рама “Хоризонт“ на БНР пред­седателят на комисията и депутат от ГЕРБ Даниела Дарит­кова. Процедурата пред­полага, че ако той е болен и повече от три месеца не е добре със здравето, както е според условието в закона, не може да изпъл­нява длъж­ността си на управител по здравос­ловни причини, трябва да започне процедура по избор на нов управител, но това започва след инфор­мация от Над­зор­ният съвет, обясни тя. Здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев поиска остав­ката на Камен Плочев през фев­руари, припомни Епицен­тър. Тогава аргумен­тът на Ананиев беше, че Плочев не е инфор­мирал Над­зор­ния съвет на касата за пис­мото, с което поиска от Народ­ното съб­рание актуализация на бюджета й заради задъл­жения. Тогава Плочев изнесе близки до корек­т­ните данни. Пос­ледва спешна проверка на сумите, които дъл­жим към чужди каси. Провер­ката беше предиз­викана от раз­лич­ните данни, които Жени Начева и шефът на касата проф. Камен Плочев пред­с­тавиха. Плочев отказа да подаде оставка през зимата, но излезе в продъл­жителен бол­ничен, след като бе приет по спеш­ност в бол­ница. Плочев оглави Здрав­ната каса през лятото на 2017-та година. Той е 17-тият управител в 18-годишната история на касата, комен­тира Нюз.бг.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...