Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Деца ще прекарат ден от живота на праисторическия човек

Деца ще прекарат ден от живота на праисторическия човек

Деца ще прекарат ден от живота на праисторическия човек

Деца ще учат за праис­торичес­ките хора и тех­ния начин на живот. Заниманията са част от проекта “Един ден от живота на праис­торичес­кия човек“ на турис­тическо дружес­тво “Приста“, съобщи пред­седателят на дружес­т­вото Сашо Попов.

Под фор­мата на игра над 100 деца ще се пренесат назад във времето, когато са същес­т­вували праис­торичес­ките хора, уточни „Дарик радио”. Пър­вите занимания ще се със­тоят на 2 юни (събота). Началото ще бъде пос­тавено с 20-минутен турис­тически поход по поречието на река Русен­ски Лом. Край село Басар­бово, до хижа “Алпинист“, има голяма скална ниша, където ще се със­тоят игрите. Децата ще научат кои са праис­торичес­ките хора, след което ще изработят оръжия от онова време — копия с кремъчни ост­риета, лъкове, стрели. Ще има и стрелби по мишени — големи рисунки на животни, които не са реалис­тични, за да не се предиз­вика у децата агресия. Прог­рамата включва и рисуване с въг­лен. Попов обясни, че друга група деца ще запали огън. За целта няма да се изпол­зва киб­рит, а маг­незиева запалка. След това мал­ките учас­т­ници ще си пригот­вят месо на жар. За автен­тич­ното пресъз­даване на всекид­невието на палеолит­ния човек на децата ще помагат инс­т­рук­тори от турис­тичес­кото дружес­тво, худож­ник от Русен­с­ката художес­т­вена галерия и археолог от Регионал­ния исторически музей. Попов обясни, че до есента всеки месец ще има по едно занимание. Проек­тът се осъщес­т­вява по прог­рамата “Знание и рас­теж“ на общин­с­ката фон­дация “Русе — град на свобод­ния дух“.

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие