Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Протестиращи блокираха пътя Лява Река - Трявна срещу изграждането на горски път

Протестиращи блокираха пътя Лява Река - Трявна срещу изграждането на горски път

Протестиращи блокираха пътя Лява Река - Трявна срещу изграждането на горски път

Жителите на гур­ков­с­ките села Пчелиново и Лява река блокираха тази сут­рин пътя Лява Река –Трявна. Те протес­тират срещу изг­раж­дането на гор­ски път от Дър­жавно гор­ско стопан­с­тво, който минава през вододай­ната зона на селото, съобщи БНТ. Според живеещите в района това зап­лашва населените места да останат без вода. Хората са категорични, че ако се наложи имат готов­ност да блокират и прохода Хаин­боаз. Според хората, ако се стигне до строеж на новия гор­ски път, той ще мине през тръбоп­ровода на селата. Това зап­лашва населените места да останат без вода. Проф. Динко Динев обясни, че протес­тира против това, че в такива райони като село Лява река, има едно абсолютно офор­мяне на гор­с­ките стопан­с­тва като дър­жава в дър­жавата. А тук има опас­ност дори да преминат трак­торите по водоп­роводите. Тол­кова голям бал­кан, а те ще се нав­рат точно във водата, предуп­реди той. Лалка Гичева — кмет­ски намес­т­ник обясни, че пътят ще е на 50 м. от вододай­ната зона. От Гор­с­кото стопан­с­тво в Гур­ково казаха, че проб­лемът е, че част от водоп­ровода минава по трасето на стар гор­ски път, но той няма да бъде засег­нат, тъй като е планирано да се изг­ради нов път за превоз на дър­весина, който ще мине пок­рай водоп­ровода и няма да се стигне до нарушения във водос­наб­дяването. Иван Дон­чев, дирек­торът на Гор­ско стопан­с­тво Гур­ково заяви, че стопан­с­т­вото е планирало да зачисти стария път, там където не е водоп­роводът и после сме планирали да нап­равим нов път, който е отс­т­рани на старото трасе, за да не се минава през тръбоп­ровода. Ако по някаква причина се прекъсне водоп­ровод, той поема отговор­ността да се въз­с­танови в най-бързия срок — до сед­мица. Хората са категорични, че ако се наложи, имат готов­ност да блокират и прохода Хаин­боаз.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...