Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: Здравето на българските граждани е по-скъпо от бюджета

Проф. Румен Гечев: Здравето на българските граждани е по-скъпо от бюджета

Проф. Румен Гечев: Здравето на българските граждани е по-скъпо от бюджета

50 000 българи са вложили по 100 лв. за закупуване на тютюнево изделие, за да предпазят здравето си, припомни Георги Търновалийски

Здравето на бъл­гарина е по-скъпо от бюджета, заяви пред Би Ти Ви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ проф. Румен Гечев за пред­лаганите от управ­ляващите промени за увеличаване на акциза на без­дим­ните тютюневи изделия. Подобни мерки имат два ефекта — единият е за пъл­нене на бюджета, но вторият е за промяна на поведението, комен­тира Гечев. Стоките, които са опасни за здравето, са с по-висок акциз. 15 млн. лв, които управ­ляващите искат да добавят към бюджета не са по-важни от здравето на хората, категоричен бе той и под­черта, че за тези допъл­нителни сред­с­тва в бюджета никой не е смет­нал колко са раз­ходите от влошено здраве, бол­нични и смърт.

Професорът обясни, че ЕС прави проуч­ване до началото на сеп­тем­ври преди да вземе решение за тези изделия. Поради какви причини, ние два месеца преди това, променяме закон, приет едва преди 8 месеца ?, попита той. Социалис­тът обясни, че чл. 12 от Закона за пуб­лич­ните финанси гласи, че промени в данъч­ното законодател­с­тво се отнасят за след­ващата кален­дарна година, а според Правил­ника за дей­ността на НС– всяка законодателна промяна трябва да има под­робни раз­чети. Раз­четите от преди 8 месеца са грешни, твър­дим че и тези сега са грешни, категоричен е Гечев.

БСП няма да под­к­репи увеличаването на акциза на тютюневите изделия. Те са по-безвредни и затова преди 8 месеца под­к­репихме намалената ставка на акциза, заяви пред „Нова телевизия” депутатът от левицата Георги Тър­новалийски. Той под­черта, че 50 000 бъл­гари са вложили по 100 лв. за закупуване на тютюнево изделие, с цел да пред­пазят здравето си. От ГЕРБ с лека ръка отх­вър­лят здравето на тези граж­дани и решават, че 15 млн. лв. са по-важни от тях. Увеличаването на цените ще доведе и до увеличаване на кон­т­рабан­дата, защото в съсед­ните страни тютюневите изделия са с по-ниски цени и приходите няма да се увеличат, предуп­реди той. По думите на Тър­новалийски нито е времето, нито е начинът да се правят промени. Той под­черта, че те се правят в нарушение на чл. 16 от Закона за пуб­лич­ните финанси — преди да бъде приет закона за дър­жав­ния бюджет, се правят промени в струк­турата на данъците. За начина, по който се правят поп­рав­ките той заяви: “Не може група народни пред­с­тавители, да се събуди една сут­рин и да реши, че са малко приходите. Има Минис­тер­с­тво на финан­сите, трябва да има анализ и пос­лед­ваща оценка на въз­дейс­т­вието“.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...