Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Мнозинството запази Иван Иванов като шеф на КЕВР

Мнозинството запази Иван Иванов като шеф на КЕВР

Мнозинството запази Иван Иванов като шеф на КЕВР

Регулаторът не защитава интересите на потребителите, а на монополистите, заяви лидерът на социалистите Корнелия Нинова

БСП с опита да свали Иван Иванов като шеф на КЕВР. Целият със­тав на регулатора дойде в зала. Трябва ли ни такава струк­тура, която не въз­намерява да спазва закона, защото има претен­ции към него, посочи чер­веният депутат Атанас Кос­тадинов. По всеки един казус регулаторът тряб­вало да има проак­тивна позиция. Имаме доста причини да искаме остав­ката на Иван Иванов, който е добър професионалист, под­черта той. Жельо Бой­чев припомни казуса ЧЕЗ и според него КЕВР имала дос­татъчно правомощия да се самосезира за сдел­ката и да изиска нуж­ните документи. Левицата не приема становището на регулатора да се намесва в сдел­ката. Голямата роля на регулатора се обез­с­мисля, отсече Бой­чев. Членовете на КЕВР имали отговор­ността да прилагат закона, не да му дават оценка. Сдел­ката за ЧЕЗ ще бъде атес­тат за работата на регулатора, по мнението на социалиста. Мерете с еднакъв аршин и прилагайте еднакво закона, призова той.

Вален­тин Николов от ГЕРБ смята, че ни в клин, ни в ръкав се искала остав­ката на Иван Иванов. Той припомни, че регулаторът е колек­тивен орган и решенията се вземали колек­тивно. По думите му КЕВР нямала критерии, по които да се намеси в сдел­ката с ЧЕЗ. Няма натиск върху КЕВР, а искаме да се спазва законът“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев. Той посочи като една от причините за исканата оставка на Иван Иванов– негово изказ­ване, в което заявява, че няма да спазва закона, защото е един блан­кетен текст. „Но този текст е гласуван от управ­ляващото мнозин­с­тво“, под­черта Стой­нев. Той обясни, че според КЕВР прех­вър­лянето на акции от капитала, не пред­с­тав­лява раз­пореж­дане с имущес­тво и затова не могат да се намесят. „Това е независима инс­титуция, но не може да си прави как­вото иска“, каза народ­ният пред­с­тавител. Той под­черта, че критерии могат да се напишат в под­законов нор­мативен акт, а не в закона. „Живеем в глобален свят. Няма как да знаем кога ще има прех­вър­ляне на активи и продажба, каква ще бъде икономичес­ката ситуация след 5, 10 или 15 години. Няма как сега да променим законодател­с­т­вото и да заложим рамка“, каза още Драгомир Стой­нев. Соц­лидерът Кор­нелия Нинова пък захапа КЕВР за получената под­к­репа от енер­гий­ните дружес­тва. Тя се усъмни, че регулаторът не защитавал интересите на пот­ребителите, а на монополис­тите. Защо всички от биз­неса обичат Иван Иванов, а Кор­нелия Нинова и Мая Манолова не, недоумява тя. Няма добър или лош закон, той се изпъл­нява, категорична бе тя. Припом­няме, в края на юни от БСП внесоха сиг­нал до глав­ния прокурор Сотир Цацаров срещу пред­седателя на КЕВР Иван Иванов. Лидерът на чер­вените Кор­нелия Нинова обясни, че повод за сиг­нала е отказът на Иванов да се намеси в стек­лата за ЧЕЗ. Тогава премиерът Бойко Борисов заяви, че няма да се намеси в казуса. Дни по-късно на брифинг на КЕВР бяха пред­с­тавени новите цени на пар­ното, елек­т­ричес­т­вото и природ­ния газ.Това предиз­вика протести пред сградата на регулатора, които бяха под­к­репени от левицата. Припом­няме, на 22 фев­руари 2018 г. стана ясно, че чеш­ката ЧЕЗ е одоб­рила сдел­ката за продажба на активите в Бъл­гария и купувача “Инер­ком Груп“. Пос­ледва скан­дал, който предиз­вика минис­търът на енер­гетиката Теменужка Пет­кова да подаде оставка, защото поз­нава соб­с­т­веникът на фир­мата Гинка Вър­бакова. Делян Доб­рев, депутат от ГЕРБ и бивш енер­гиен минис­тър, изказа съм­нения по отношение на сдел­ката и по-точно спрямо това дали купувачът има опит и може да осигури под­дръж­ката на ЕРП на една трета от Бъл­гария. От интервю на Гинка Вър­бакова стана ясно, че сдел­ката за активите на ЧЕЗ може и да не минава за одоб­рение от Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР). Това беше пот­вър­дено от шефа на Комисията Иван Иванов, припомня аген­ция КРОСС. Еднов­ременно с това скан­далът дос­тигна и в Чехия, като изданието Lidové noviny започна соб­с­т­вено раз­с­лед­ване. То излезе с инфор­мацията, че две банки са обещали финан­сиране на сдел­ката, въп­реки че според предишна пуб­ликация половината от сдел­ката се финан­сира от офшорки.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...