Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ГЕРБ няма да изкара и този мандат, убедени са в БСП

ГЕРБ няма да изкара и този мандат, убедени са в БСП

ГЕРБ няма да изкара и този мандат, убедени са в БСП

Нужни са предсрочни избори, убеден е Драгомир Стойнев

Това, че г-н Борисов не може да изкара един пълен ман­дат, не е проб­лем на БСП, а на ГЕРБ”, заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев в сут­реш­ния блок на Бтв. „Всички знаем, че това правител­с­тво няма да си изкара ман­дата. Управ­ляващото мнозин­с­тво от 4 пар­тии имат под­к­репа от 1.5 млн. души. БСП е една пар­тия и има 1 млн. души“, допълни той. Стой­нев под­черта, че народът се изселва, младите не искат да сбъд­нат меч­тите си тук, образованието ни е под всякаква критика, а в същото време ГЕРБ пос­тавят като основен приоритет инф­рас­т­рук­турата. Според него ГЕРБ са машина за гласуване, но когато говорим за политика, идеология и живота на хората, те са кръгла нула. Стой­нев припомни колко манипулации се извър­ш­ват в избор­ния ден и въп­реки подадените сиг­нали, инс­титуциите често си зат­варят очите, защото натис­кът е огромен. „Спом­няте си начина, по който се носеха чувалите с бюлетини, как се под­п­равят протоколите, какво се случи в Галиче“, посочи той. „Ако всичко в Бъл­гария беше тол­кова хубаво, както казва ГЕРБ, защо хората напус­кат? Защо имаме такъв отлив на чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, ако всичко е тол­кова прек­расно?“, попита той.

Драгомир Стой­нев обясни, че определението „Шайка“ за ръковод­с­т­вото на ГЕРБ е дадено от Антон Тодоров, който днес е най-големият привър­женик на тази пар­тия. „Той издаде книга с образите на ГЕРБ, които са като прес­тъпна група. Антон Тодоров в тази книга е дал дос­татъчно доказател­с­тва и силно се надявам, че хората от ГЕРБ са си взели поука от това, което пише в книгата“, комен­тира той. Зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ като пример посочи и случая с ЧЕЗ, където никой не е раз­б­рал откъде идва този бъл­гар­ски час­тен инвес­титор. „Подадохме сиг­нали как се управ­лява всяка една бъл­гар­ска община и област – ако не си близък до властта, не можеш да имаш общес­т­вени  поръчки. Ако не си член на ГЕРБ, не можеш да заемеш даден админис­т­ративен пост“, каза още той. 

В тази дър­жава всички задаваме въп­роси и няма кой да ни отговори. Така беше с хаоса с чумата преди няколко дни, а сега продъл­жаваме с нова тема – Цар­с­ките конюшни. Една групировка на ГЕРБ срещу друга групировка на ГЕРБ“, под­черта Стой­нев. Според него палежът на сградата е заради желание имотът да бъде съборен и там да изникне поред­ният мол или офис-сграда. „Прави се по този прес­тъпен начин. Коя сграда в София сме запазили и раз­вили? Аз лично не знам“, допълни той.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Русенската опера представя “Севилският бръснар“

Русен­с­ката опера ще пред­с­тави “Севил­с­кият бръс­нар“ — от Росини, на 27 май в зала “Фил­хар­мония“. Режисьор е извес­т­ният оперен бас Орлин Анаст…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...