Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Чепеларе обявява частично бедствено положение

Чепеларе обявява частично бедствено положение

Чепеларе обявява частично бедствено положение

Преди три месеца жителите на родопското село сами започнаха да пълнят дупките по пътя за природната забележителност - “Чудните мостове“

Чепеларе е с час­тично бед­с­т­вено положение поради активирано свлачище по пътя за Чуд­ните мос­тове.

В резул­тат на обил­ните валежи получихме сиг­нал от кмета на село Забърдо, че по пътя за Чуд­ните мос­тове, от раз­к­лона за “Сините хан­чета“ до Чуд­ните мос­тове и до село Забърдо, има отново пад­нали камъни“, предуп­реди пред БНР кметът на общината Славка Чакърова. Тя обясни, че в рам­ките на половин час са се обаж­дали няколко пъти, за пос­тоянно падащи камъни. Започ­нала е да се свлича и още земна маса и към момента пътят за село Забърдо и за Чуд­ните мос­тове е зат­ворен в двете посоки. Повече от 500 жители на Забърдо са откъс­нати от света, тех­ника се опитва да почисти камъните, но дейс­т­вията са зат­руд­нени от продъл­жаващи дъж­дове.

Земя” припомня, че преди три месеца жителите на родоп­с­кото село сами започ­наха да пъл­нят дуп­ките по пътя за природ­ната забележител­ност — “Чуд­ните мос­тове“. Шосето е общин­ско, но за поредна година от община Чепеларе не бяха пред­видили сред­с­тва за ремонта му, оплак­ват се мес­т­ните. По стара тех­нология от преди четири века жители на Забърдо започ­наха да запъл­ват зей­налите ями по пътя. Камъни са слагат, после пъл­неж и това е някаква специална смес, която запечатва, като са наг­рее, от слън­цето и са запечатва, като вали, коли минават такова и става като асфалт, обясни тогава жителят на селото Йосиф Парунев. За да се любуват на природ­ния феномен “Чуд­ните мос­тове“ прис­тигат хиляди туристи от цял свят.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие