Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Доверието в МВР пада, търси се нов министър, прогнозира анализ

Доверието в МВР пада, търси се нов министър, прогнозира анализ

Доверието в МВР е критично ниско, ведом­с­т­вото прелива от чинов­ници, има лоша организация, нуж­дае от спешни реформи, а полицаите са сред най-добре платените в Европа.

Изводите са от док­лад на Светов­ната банка, който пред­лага голямо сък­ращаване на около 1500 служители от общата админис­т­рация на МВР, припомня сай­тът „Епицен­тър”.

Кога и как точно ще се рефор­мира МВР не е напълно ясно.

МВР е най-големият работодател в страната — с 45 374 служители. Броят на работещите в общата и специализирана админис­т­рация е 8778 души, което е повече от общия брой чинов­ници във всички минис­тер­с­тва. Това е близо една пета от общия брой на служителите в МВР.

Меж­дув­ременно от ГЕРБ пот­вър­диха, че столът на вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев вече е изс­тинал и се под­готвя негов нас­лед­ник. Премиерът Борисов не е доволен от работата на Радев, който нап­рави МВР за смях. Пър­вото име, което се споменава за нас­лед­ник на Радев, е на зам.-министър Красимир Ципов. Заедно с него на масата за обсъж­дане е и името на  зам.-шефа на Национал­ната полиция Тодор Гребенаров.  Споменава се и депутатът от ГЕРБ Маноил Манев, но се смята, че това е твърде слаба кан­дидатура.

Факт е, че през пос­лед­ните години има големи сък­ращения в МВР, в което преди 10 г. беше почти от 60 000 човека.

Смята се обаче, че голямото рязане е било основно от унифор­мен със­тав и оперативни работ­ници.

Управ­ляващата коалиция на няколко пъти през пос­лед­ните месеци дори обещаваше повече полицаи по селата и сред хората и се хвалеше, че е наз­начила близо 1000 нови полицаи. Обратно на общоп­риетото схващане, зап­латите на полицейс­ките служители в Бъл­гария не изг­леж­дат ниски, посочва Светов­ната банка. Пер­соналът на МВР бил сред най-добре платените със среден месечен раз­ход на човек в раз­мер от около 1776 лв. за 2016 г., пише в док­лада на Светов­ната банка. Изрично е посочено обаче, че основ­ната причина за този извод са високите осигурителни вноски, които са 51% от раз­хода.

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие