Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социолог: Ако ГЕРБ загуби местните избори ще има предсрочни парламентарни

Социолог: Ако ГЕРБ загуби местните избори ще има предсрочни парламентарни

Социолог: Ако ГЕРБ загуби местните избори ще има предсрочни парламентарни

“Излишъкът в бюджета не са пари в чек­ме­дже. Това не е нещо, което може да се раз­даде ей така. Тези пари не могат да бъдат хар­чени за как­вото поис­каме. Освен това, да се хар­чат пари за проб­леми е лесно, ако е еднок­ратно. Докол­кото раз­бирам обаче, Борисов договаря с май­ките (на деца с увреж­дания б.р.). едно пос­тоянно увеличаване на бюджета с над 100 милиона. Това не е лесно за Бъл­гария. Без да под­ценявам страданията на хора, има и много, много други хора, които също, ако раз­кажат историите си насериозно, ще ви нас­т­ръх­нат косите“.

Това каза за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ социологът Анд­рей Рай­чев, който обвърза решението на МС да отпусне 111 млн. лева за раз­лични общини с пред­с­тоящите догодина мес­тни избори:

Ако Борисов спечели мес­т­ните избори, това е една ситуация, ако той ги загуби — е съв­сем друга ситуация. Затова опозицион­ните пар­тии правят всичко въз­можно да излязат в мак­симално добра форма и да победят.

На мес­тни избори много рядко има категорична победа и миналия път я имаше. Борисов категорично победи. Най-често мес­т­ните избори завър­ш­ват с някакви меж­динни резул­тати и всеки казва че е победил. Но, ако има ясна загуба на управ­ляващите – загубят десетки градове и облас­тни цен­т­рове, ще въз­никне ситуация за пред­с­рочни избори в страната. Почти сигурно е“.

Докумен­тът на БСП „Визия за Бъл­гария“, според Рай­чев „не е съвър­шен“, защото е в начална фаза „но е интересен и изк­лючително важен сам по себе си“. Според социолога, във „Визията“ са обсъдени прекалено много теми и докумен­тът е станал „прекалено раз­лят“, но цен­т­рал­ната идея в него е „много добра“ – че дър­жавата трябва да определи няколко приоритетни области за ускорено икономическо раз­витие.

Почти не е засег­ната темата за вън­ш­ната политика. Въп­росът с данъч­ната политика също е решен „интересно“:

 

Запазва се плос­кия данък за биз­неса, но като лични доходи повишават данъците за по-богатите“.

Дър­жав­ните пред­п­риятия трябва да минат на мени­джър­ска основа, а не да се раз­ширяват бор­довете им – това е основата на визията, комен­тира Рай­чев.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие