Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кирил Добрев: Властта разпределя стотици милиони на тъмно

Кирил Добрев: Властта разпределя стотици милиони на тъмно

43 общини с кметове от ГЕРБ получават 70 милиона, 28 общини на ДПС с 20 милиона и едва 5 общини на БСП с дър­жавно финан­сиране

• Социалис­тът с данни, че мнозин­с­т­вото опитва да купува депутати за под­к­репа

БСП няма черна каса и не е за продан, категоричен е заместник-председателят на пар­тията

Огромен скан­дал се завихря в пар­ламента. Пред­с­тавители на управ­ляващата пар­тия са правили опити за купуване на депутати от БСП.  Инфор­мацията изнесе на брифинг Кирил Доб­рев.

“Правени ли са опити да се плати на народни пред­с­тавители от БСП да напус­нат пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“? Този въп­рос зададе пуб­лично на прес­кон­ферен­ция към ръковод­с­т­вото на ПГ на ГЕРБ заместник-председателят на БСП Кирил Доб­рев. “БСП не е за продан и БСП не се продава“, категоричен бе той.

Според Доб­рев — на леви депутати са им обещавани пет­циф­рени суми с едно-единствено задъл­жение — да присъс­т­ват в пленарна зала по време на вотове на недоверие и да учас­т­ват в полза на правител­с­т­вото.

Епицен­тър” научи, че става въп­рос за трима депутати от БСП, които са споделили с ръковод­с­т­вото на пар­тията, че емисари на ПГ на ГЕРБ са им пред­лагали пет-цифрени суми за месечни зап­лати, ако напус­нат групата на “БСП за Бъл­гария“. Освен това при самото напус­кане на групата на левицата им е обещата доста солидна сума.  

БСП няма черна каса, тя получава добра суб­сидия и не се нуж­дае от други форми на финансиране.Мисля, че втори ден се обяс­няваме за това имаме ли сес­тра или нямаме. Надявам се този път да бъда изк­лючително точен. Бенчо Бен­чев е общин­ски съвет­ник от групата на БСП и коалиция в Бур­гас. Той е пред­с­тавител на нашия коалиционен пар­т­ньор „Сдружението на пен­сионерите“.

Един­с­т­вените сред­с­тва, които Бенчо Бен­чев под някакъв повод е давал на БСП, са 70-те лв., които групата общин­ски съвет­ници събира за своята дей­ност. БСП няма черна каса. БСП получава добра суб­сидия и не се нуж­дае от подобни форми на финан­сиране. Всички мероп­риятия на БСП се финан­сират съв­сем официално от суб­сидията, която получаваме като пар­ламен­тарно пред­с­тавена пар­тия. Кой какви имущес­тва има – може да проверите в регис­търа“, допълни Доб­рев. По думите му всички останали приказки са в сферата на „някой казал“, „друг чул“. 

Дали се е изпарила през бен­зиновите пари на Ролс-Ройса на Бенчо Бен­чев „Визия за Бъл­гария“? Смятам че, не“, каза Доб­рев в отговор на жур­налис­тически въп­рос. По думите му

смисълът на “Визия за Бъл­гария“ е да се сложи край именно на този модел. 

Доб­рев посочи, че ако някой си е мис­лил, че пред­с­тав­лява БСП и е взимал пари от Бенчо Бен­чев и не ги е внасял в пар­тията, това не означава, че БСП е получавала пари.

Мога обаче да кажа кой е помагал на Бенчо Бен­чев да си зарежда „Ролс-Ройса“. Това е изк­лючително важен въп­рос“, комен­тира Доб­рев.

Според него Димитър Желяз­ков вече не е водеща фигура в скан­дала. 

От няколко дена той е фун­к­ция на Бенчо, а през цялото време говорихме за Митьо Очите.

Тази фирма на Бенчо Бен­чев, в която Митьо е помагал за обекти, както раз­б­рахме от днеш­ните интер­вюта, 

охранява НОИ-Бургас с общес­т­вена поръчка. Охранява “Мит­ниците“ и тя прави денонощна охрана на прис­танището

и в Ямбол. През цялото време продъл­жава да охранява социални обекти“, поясни Доб­рев. “Питайте кой е дал тези общес­т­вени поръчки на тази фирма. Със сигур­ност не ги е дала БСП“, допълни още Доб­рев. 

Купува ли си правител­с­т­вото пар­ламен­тарна под­к­репа за новия политически сезон? Това попита още Кирил Доб­рев.

Доб­рев раз­к­ритикува пос­лед­ното раз­п­ределение на пари за общините чрез пос­танов­ление на Минис­тер­ски съвет. Той обърна внимание, че село с 200 души получава 1 млн. лв. за асфал­тиране.

Няма пари за майки, нито за социални мерки, но има пари за асфалт — в село с 200 жители. Може би като се прибират козите да не си цапат копитата. Ние от БСП с нашите пред­с­тавители в мес­т­ната власт няма да оставим тези неща така“, посочи Доб­рев.

Той отчете, че с три пос­танов­ления този Минис­тер­ски съвет е раз­п­ределил 360 млн. лв за по-малко от една година.

250 млн. са раз­дадени на общини на ГЕРБ“, отчете Доб­рев. „В този тежък за ГЕРБ момент — купува ли си правител­с­т­вото пар­ламен­тарна под­к­репа за новия политически сезон?

Опитва ли една година преди мес­т­ните избори ГЕРБ да купи изборите

, попита Доб­рев. „Защото в тези списъци, с общини, няма нито лев за бед­с­т­ващи общини, за навод­нени“, каза още Доб­рев. 

Докато тече скан­далът с Митьо Очите, в тъм­ното се раз­п­ределят поред­ните огромни пор­ции – кабинетът раз­п­редели 111 млн. лв., каза Кирил Доб­рев. 

Провокирани сме да се съберем и комен­тираме теми, които остават зад кулисите. Докато по медиите тече скан­далът какво се случва с Митьо Очите, кой е Бенчо Бен­чев и докато прожек­торите са насочени натам, в тъм­ното се раз­п­ределят поред­ните огромни пор­ции. Надявам се да сте прос­ледили пос­лед­ното решение на МС, което още не е пуб­ликувано в дър­жавен вес­т­ник и за новото раз­п­ределение на 111 млн. лв“, каза Доб­рев. 

Той отчете, че това е третото пос­танов­ление за една година управ­ление на ГЕРБ. По думите му това се случва без всякаква сан­к­ция.

От пос­танов­лението 40 общини от ГЕРБ получават близо 73 млн. лв., а 34 общини на ДПС и близки до ДПС получават 28 млн. лв. Ей така, между другото, докато вър­вят разни скан­дал­чета“, каза Доб­рев и обърна внимание, че едва 5 общини от БСП получават някакви сред­с­тва

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие