Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 214, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Седем българчета пострадаха при взрив в Болоня

Седем българчета пострадаха при взрив в Болоня

Седем българчета пострадаха при взрив в Болоня

Повечето от тях са с леки наранявания, потвърдиха от Външно министерство

Седем бъл­гар­чета са леко пос­т­радали при взрива на камион-цистерна на магис­т­рала край летището в Болоня. Те са ученици от професионал­ната гим­назия по механотех­ника „Владимир Комаров“ в Силис­тра и са се оказали в района на катас­т­рофата. По-голямата част от тях са с леки наранявания, съоб­щиха от МВнР.

При инцидента загинаха най-малко трима души, а други 70 бяха ранени.

Младежите са част от група от общо 20 единай­сеток­лас­ници от учеб­ното заведение, които са на прак­тически стаж в мес­тна фирма в Италия. Групата се прид­ружава от четирима преподаватели от училището, сред които няма пос­т­радали.

Това е едно нещас­тие, децата са отивали да си купят нещо в близ­кия магазин, когато на магис­т­ралата гръмва цис­тер­ната и от удар­ната вълна, това се е получило, заяви за bTV Марин Ботев, начал­ник на РУО-Силистра.

Генерал­ният кон­сул на Бъл­гария в Милано Росен Руфев пот­върди, че почти всички са с леки наранявания и в момента започ­ват да ги изпис­ват от бол­ниците.

По инфор­мация на дирек­тора на гим­назията, която също пътува с групата, двама от младежите вече са изписани. По-късно тази вечер или утре сут­рин се очаква да бъдат изписани още трима от учениците.

По-тежко е пос­т­радал един ученик, който е с наранявания в областта на дол­ните край­ници без опас­ност за живота, тран­с­пор­тиран е до бол­ница в град Чезена.

Почет­ният кон­сул на Бъл­гария в Болоня Франко Кас­телини тази вечер ще посети бол­ниците в района, където са нас­танени бъл­гар­с­ките младежи заедно с преводач от бъл­гар­ски език, за да получи по-изчерпателна инфор­мация за със­тоянието на учениците.

Установен е кон­такт с родителите на децата. Генерал­ното ни кон­сул­с­тво е в пос­тоянен кон­такт с мес­т­ните полицейски власти и служ­бата на граж­дан­ска защита, както и с бол­нич­ните заведения, в които са нас­танени пос­т­радалите ученици.  Мисията ни е в готов­ност да окаже и необ­ходимото съдейс­т­вие на място. 

България

Икономика

Култура

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Александър Шаламанов: Славия е отборът на моя живот

Защитникът е поздравен от Еузебио, след като му е отнел топката с брилянтен шпагат без да го докосне

Славия ще кръсти стадиона си “Алек­сан­дър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие