МВР търси още 250 пожарникари

Кон­курс за под­бор на още 250 пожар­никари и спасители, които ще бъдат наз­начени в служ­бите в цялата страна, обяви Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи преди дни. Това каза начал­никът на Главна дирек­ция “Пожарна безопас­ност и защита на населението“ Николай Николов във Враца, предаде БТА. Той посочи, че страната нав­лиза в сезона на гор­с­ките пожари, и че пред служителите на пожар­ната най-важната задача е да не бъдат допус­нати човешки жер­тви. 

Продъл­жава работата по съз­даването на доб­роволни фор­мирования за борба с бед­с­т­вията и авариите, допълни още Николай Николов. Досега са регис­т­рирани повече от 3000 доб­роволци.