Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Цачева е знаела за проблемите в Търговския регистър от февруари!

БСП: Цачева е знаела за проблемите в Търговския регистър от февруари!

БСП: Цачева е знаела за проблемите в Търговския регистър от февруари!

При толкова кризи и гафове е време за предсрочни избори, категорична е Деница Златева

В страната има две тежки кризи – вече десети ден Тър­гов­с­кият регис­тър (ТР) е сринат, много малка част от него работи, но все още нямаме инфор­мация какво точно се е случило и какви мерки са пред­п­риети и над 250 000 бъл­гари останаха без зас­т­раховка „Граж­дан­ска отговор­ност”. Имаме смяна на дирек­тори, но ние искаме да бъде понесена и политическа отговор­ност с остав­ката на минис­тър Цачева, защото Аген­цията е под­чинена на Минис­тер­с­т­вото на правосъдието”. Това каза зам.-председателят на НС на БСП Деница Златева пред БТВ. Тя припомни, че има док­лад от Инс­пек­тората към минис­търа на правосъдието от фев­руари 2018 г., в който се препоръчва да бъде потър­сена дис­цип­линарна отговор­ност от Зор­ница Дас­калова, но нищо не е пос­лед­вало. „Надявам се в мак­симално кратък срок инфор­мацията какво точно се е случило в ТР да бъде нап­равена пуб­лична, защото има много спекулации.  Надяваме се да получим и отговор каква е ролята на едно коз­метично студио в над­г­раж­дането на Тър­гов­с­кия регис­тър”, добави зам.-председателят на левицата.  Златева комен­тира, че това не е прецедент, и припомни, че общес­т­вена поръчка за дос­тавка на вак­сини, която бе спечелена от IT фирма, бе спряна нас­коро. „Сблъс­кахме се с още една общес­т­вената поръчка, този път на  МВР, за цялос­тен реин­женеринг на струк­турата на минис­тер­с­т­вото”, обяви Деница Златева.  Тя добави, че това засяга нова струк­тура, нова стратегия за МВР за почти 1,5 млн. лв. „Оказва се, че минис­тер­с­т­вото, чрез академията на МВР, има редица проекти за повишаване на капацитета на служителите. Тази поръчка също е изк­лючително странна, след почти 10-годишно управ­ление на ГЕРБ и след като в МВР още има специалисти, които могат да свър­шат тази работа”, добави тя. Златева заяви, че социалис­тите са притес­нени от ролята на определени фирми в споменатите общес­т­вени поръчки. „Притес­нява ни и сериоз­ната неком­петен­т­ност от страна на Минис­тер­с­т­вото на правосъдието и  Аген­цията по впис­ванията по отношение на основни изис­к­вания за сигур­ност и управ­ление на инфор­мацията. Те дъл­жат много отговори”, категорична бе тя.

За случая “Олим­пик” Деница Златева каза, че левицата ще под­к­репи искането за остав­ката на Ралица Агайн, но тя не е дос­татъчна. „Над 200 000 доб­росъвес­тни граж­дани, които са нап­равили своята зас­т­раховка в ЗК „Олим­пик”, не могат да раз­читат само на едно прес­съоб­щение на сайта на КФН. Каква е ролята на дър­жавата в този случай, защото инфор­мацията, която имаме, е, че са внасяни сред­с­тва и в Гаран­цион­ния, и в Обез­печител­ния фонд”, попита тя. Златева бе категорична, че в сегаш­ната ситуация на политическа нес­табил­ност в страната и кризите, в които влизаме пос­тоянно, е нор­мално опозицията да иска пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори. „Със сигур­ност това правител­с­тво няма да изкара ман­дата си”, заяви зам.-председателят на БСП

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...