Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Източват мазута от потъналия край Созопол кораб

Източват мазута от потъналия край Созопол кораб

Източват мазута от потъналия край Созопол кораб

Минис­търът на тран­с­порта Ивайло Мос­ков­ски съобщи пред жур­налисти в МС, че от днес започ­ват под­готов­ката и дейс­т­вията по източ­ване на мазута от потъналия край Созопол кораб.

Процесът може да продължи повече от 50 дни. Бюджетът за извър­ш­ване на тази дей­ност, е 2,4 млн. лв., каза минис­търът и уточни, че това е финан­совата рамка, която пред­вижда мак­симален срок на дей­ности при хипотеза за пълни резер­воари — около 600650 тона мазут. Ако се окаже, че мазутът е по-малко, източ­ването би могло и по-бързо да прик­лючи, а сред­с­т­вата за дей­нос­тите да са по-малко, допълни той. Мос­ков­ски съобщи, че на оперативно заседание правител­с­тво е одоб­рило док­лада му, базиран на данни от заседанието на щаба към облас­т­ния управител на Бур­гас във връзка с потъналия кораб, като е било решено да бъде оправомощена ИА “Мор­ска админис­т­рация“ с финан­сова рамка, която ще бъде въз­с­тановена от Фонда за бед­с­т­вия и аварии. Мос­ков­ски под­черта, че на мяс­тото, където е потънал корабът, няма мазутни петна, а върху водата се е образувал филм, чието раз­п­рос­т­ранение се ограничава от съот­вет­ните съоръжения. Минис­търът допълни, че раз­късаните от въл­ните от пос­ледни дни съоръжения още днес ще бъдат въз­с­тановени.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...