Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Добруджа почете саможертвата на герои-летци

Добруджа почете саможертвата на герои-летци

Добруджа почете саможертвата на герои-летци

Нашият редовен читател о.з.полк. от ВВС Иван Апос­толов ни написа за почитта, която жителите на Доб­ру­джа и Генерал Тошево до днес изпит­ват благодар­ните съг­раж­дани към двама летци, жер­т­вали живота си, за да спасят десетки, а може би стотици хора: „Датата е 27 август 1986 година. На воен­ното летище Бал­чик се изпъл­няват учебно-тренировъчни полети със самолети МиГ-21У за атака по нис­колетяща цел. Целта е също самолет МиГ-21У. В атакуващия самолет са капитан Венко Ангелов Савов-инструктор и старши лей­тенант Йор­дан Тенев Тенчев-обучаем.

При един от заходите за атака самолетът им рязко се нак­лонява и се уст­ремява към земята. Време за катапул­тиране има. Това пилотът може да нап­рави още пър­вата секунда. А те имат шест секунди до съп­рикос­новението със земята. Под тях е град. В момента те не мис­лят кой е той. Населено място е. Без да се съг­ласуват помежду си, за това време няма, те вземат решение да не напущат самолета, а да го отк­лонят от населеното място. С пъл­ното съз­нание, че за тях време няма да има. И го насоч­ват извън населеното място. Едва успяват да се доберат до пок­рай­нините му извън сградите и самолетът се раз­бива в земята. А съв­сем близко до мяс­тото на катас­т­рофата е имало цех с работ­ници. Това е град Генерал Тошево. Много кратък е бил момен­тът на вземане на решение, но много дълъг е бил периода на въз­питание на тези двама мъже. Да се отречеш от инс­тин­кта за самосъх­ранение, който е вроден у всяко живо същес­тво. Да оставиш родители, съп­руга, деца. Това е изк­лючително трудно решение. Решение, което е взето още в училищ­ните години, още в кур­сан­т­с­ките години. Решение, взето благодарение на въз­питател­ната дей­ност на родители, учители, общес­тво.

Приз­нател­ните граж­дани на град Генерал Тошево са ги удос­тоили като почетни граж­дани на града, назовали са две улици на тех­ните имена, пос­т­роили са памет­ник на мяс­тото на съп­рикос­новението със земята. Всяка година на 27 август кмет­с­т­вото организира пок­лонение пред памет­ника. Там край Генерал Тошево до едно крило на самолет се извисява Величието на двама бъл­гар­ски военни пилоти. Величие при което те отиват във Веч­ността и остават завинаги сим­вол за въз­питание на под­рас­т­ващото поколение”, завър­шва пис­мото си ветеранът на авиацията.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...