Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Властта призна: Комуникацията в коалицията куца

Властта призна: Комуникацията в коалицията куца

Властта призна: Комуникацията в коалицията куца

След оставката на трима министри в петък от БСП поискаха още уволнения заради гафовете с Търговския регистър и масовата евтаназия на животни в Странджа

Комуникацията в коалицията бук­сува и това е проб­лем, е анализът на вицеп­ремиера и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов. Той комен­тира вчера ситуацията във властта, след като в петък премиерът Бойко Борисов поиска остав­ките на трима минис­три — на тран­с­порта, вът­реш­ните работи и строител­с­т­вото Ивайло Мос­ков­ски, Вален­тин Радев и Николай Нан­ков.

Вицеп­ремиерът Красимир Каракачанов и минис­търът на окол­ната среда Нено Димов бяха засечени от медиите в село Сугарево по време на отбеляз­ването на 94-та годиш­нина от убийс­т­вото на леген­дар­ния водач на ВМРО Тодор Алек­сан­д­ров.

И двамата заявиха, че са спокойни за мес­тата си правител­с­т­вото. „Минис­т­рите, които аз съм пред­ложил, без мое съг­ласие няма как да бъдат сменени, освен ако нямат провинения“, продължи Каракачанов.

Минис­търът на отб­раната смята, че минис­тър Николай Нан­ков е бил изк­лючително под­гот­вен, поч­тен и професионалист и остав­ката му не била необ­ходима. Каракачанов допълни, че ако има забележки по отношение на кад­рите на ВМРО, ще се обсъжда, но той не знаел за подобни нас­т­роения.

Вицеп­ремиерът реагира гневно на напом­нянето, че отдавна се иска остав­ката и на екоминис­търа.

“Кой иска остав­ката на Нено Димов? Една тумба “зелени“, които рекетират дър­жавата от 20 години и пречат на раз­витието на туризма. Съжалявам много — да си гледат работата, няма да стане“, раз­г­неви се Каракачанов.

Припом­няме, че в петък във връзка с трагедията край Своге, където в автобусна катас­т­рофа загинаха 17 човека, оставки подадоха минис­т­рите на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, на регионал­ното раз­витие Николай Нан­ков и на тран­с­порта Ивайло Мос­ков­ски. Опозицията в лицето на БСП тогава реагира с искане за още минис­тер­ски оставки. „Трима въз­лови минис­три от правител­с­т­вото на „стабил­ността” си отиват. Това е правител­с­т­вена криза и ние, от БСП, не сме изненадани от остав­ките и ги намираме за доста закъс­нели”. Това каза зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Той заяви, че  има още две въз­лови ведом­с­тва, където остав­ките също са много закъс­нели. Доб­рев комен­тира, че остав­ката на Цецка Цачева е задъл­жителна заради избягали и изчез­нали зат­вор­ници и за срива на Тър­гов­с­кия регис­тър, който блокира изцяло икономичес­ката дей­ност в страната.  Задъл­жителна е и остав­ката на минис­тър Порожанов заради кризата, предиз­викана в Стран­джа. Доб­рев каза още, че тези оставки са приз­нание за 10 годиш­ната грешна политика на рязане на ленти. Зам.-председателят на левицата изтъкна, че тримата минис­три са поред­ните, които си отиват. „Заменяме едни пар­тийни фун­к­ционери с други. Този път номерът им няма да мине. Камилите се сменят, кер­ванът си върви и от 10 години този кер­ван се води от един и същи човек. Оставка на цялото правител­с­тво е един­с­т­веният изход от политичес­ката криза”, категоричен бе Кирил Доб­рев.  Той допълни, че БСП е един­с­т­вената опозиционна сила в този пар­ламент и един­с­т­вена, през всички тези години, е била близо до хората.

Опозицията пита за отговор­ността на Плев­нелиев и Пав­лова за кал­павите пътища

Къде е Лиляна Пав­лова, защо не е в след­с­т­вието и защо не я раз­пит­ват. Николай Нан­ков и всички шефове на АПИ се изредиха в след­с­т­вието, но нея я няма”, каза още Кирил Доб­рев. Той припомни, че през 2011 година Росен Плев­нелиев, като минис­тър, прави общес­т­вената поръчка и дава изпъл­нението на тази фирма. „Защо той не е в след­с­т­вието?”, попита още Доб­рев. Той припомни още, че тогава зам.-министър е Лиляна Пав­лова. „През 2016 година тя е минис­тър и пуска в екс­п­лоатация с акт 16 пътя. А може би се чака днес да бъде „изп­рана” и заедно с Лазар Лазаров да се вър­нат и кер­ванът да продължи да си върви, и схемата да си работи” каза още Кирил Доб­рев. Той попита още– има ли взаимов­ръзка между строителни фирми и политически лица .„Докато не отговорим, няма да намерим отговора– защо пътищата ни са некачес­т­вени и защо хората умират по тях“, категоричен бе Кирил Доб­рев.

Ще под­к­репим остав­ките на тримата минис­три, защото сме ги изис­к­вали  многократно.Това, че тези хора си тръг­ват, не е отговор на големия въп­рос -  ще има ли качес­т­вена промяна в политиките, които те водеха“. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Крум Зар­ков. Той добави, че– дали ще има вот на недоверие, ще бъде решено допъл­нително.  Зар­ков припомни, че на пър­вия вот на недоверие мотивите на левицата са били свър­зани с очевид­ните порочни прак­тики по въз­лагането на поръчки при строеж на пътища, а вторият е бил за провала в сек­тор „Сигур­ност”. „Хубаво е обаче управ­ляващите да се вслушат в аргумен­тите ни по време на вотовете, защото с времето се оказва, че те са правилни”, добави Зар­ков. „Въп­росът за отговор­ността несъм­нено е много важен. Кой носи отговор­ност и каква?”, попита Зар­ков. Той заяви, че всички знаят, че в страната големи общес­т­вени поръчки се отдават порочно. „Въп­росът е дали продъл­жаваме да стоим с широко зат­ворени очи пред случ­ващото се и да оплак­ваме всяка след­ваща трагедия или коренно променяме начина, по който мис­лим”- комен­тира Крум Зар­ков.

Левицата е категорична: Неком­петен­т­ността е на власт у нас

Ярък пример, че този кер­ван следва една и съща политика вече 10 години е съз­даването на нов орган за пътна безопас­ност. Такъв орган същес­т­вува у нас вече 15 години”- каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария” Георги Свилен­ски. Той припомни, че  през 2011 г. този орган, заедно с правител­с­т­вото тогава, е приел „Стратегия за безопас­ност на движението”. „На пър­вата страница е сним­ката на тогаваш­ния минис­тър на вът­реш­ните работи Цветан Цветанов. В нея са написани абсолютно всички препоръки, които вече 5 дни слушаме по медиите”, комен­тира Свилен­ски.  Нищо обаче не е изпъл­нено. „Има ли смисъл да се прави нов орган, когато нор­мите и стратегиите не се изпъл­няват. Остана една година до прик­люч­ването на тази стратегия. Според нея жер­т­вите по пътищата  тряб­ваше да бъдат намалени на 388 на година, днес те са 393, а е само края на август. Проб­лемът е сис­темен и е в управ­ляващите”, категоричен бе Георги Свилен­ски.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...