Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „ЕКОПАК” – инициатор на кампания „За чиста природа”

„ЕКОПАК” – инициатор на кампания „За чиста природа”

„ЕКОПАК” – инициатор на кампания „За чиста природа”

Инициативата „Стара хартия за нова книга” ще се проведе за шести път в шест града, ЗЕМЯ подкрепя организаторите

Шест бъл­гар­ски града ще бъдат домакини на шес­тото издание на национал­ната екоинициатива „Стара хар­тия за нова книга“. 

През 2018 г. Общините Бур­гас, Хас­ково, София, Русе, Плевен и Плов­див ще пос­рещ­нат кам­панията, която дава въз­мож­ност на децата да научат повече за рецик­лирането, да раз­берат как да пазят природата и да събират раз­делно отпадъците. 

Всяко дете, което доведе въз­рас­тен прид­ружител с поне 5 кг стара хар­тия за рецик­лиране, ще получи нова дет­ска книга по избор, както и подаръци от пар­т­ньорите на праз­ника. Организаторите от „ЕКОПАК Бъл­гария“ АД и Книжен цен­тър „Гринуич“ напом­нят, че кол­кото повече стара хар­тия съберат децата, тол­кова повече дър­вета ще спасят от изсичане. 

Таз­годиш­ното издание на „Стара хар­тия за нова книга“ стар­тира в Бур­гас на 8 сеп­тем­ври от 10,00 до 14,00 ч. в Примор­с­кия парк, пред Пан­теона. 

В Хас­ково събитието ще се със­тои на 9 сеп­тем­ври от 10,00 до 14,00 ч. на сцената на пл. „Свобода“. 

В София „Стара хар­тия за нова книга“ ще се проведе под пат­ронажа на кмета Йор­данка Фан­дъкова и отново ще е част от Кален­дара на кул­тур­ните събития на Столична община за 2018 г. Инициативата ще се със­тои на 16 сеп­тем­ври от 10,00 до 19,00 ч. на бул. „Витоша“ 37 пред Книжен цен­тър „Гринуич“. 

Децата от Русе, които бяха пър­вен­ците в миналогодиш­ното издание на „Стара хар­тия за нова книга“, за чет­върта поредна година имат въз­мож­ност да учас­т­ват в събитието на 23 сеп­тем­ври между 10,00 и 14,00 часа на пл. „Свобода“, пред Съдеб­ната палата. 

За първи път през 2018 г. и Плевен се включва в кам­панията.

Там всички малки екоак­тивисти могат да предадат старата си хар­тия за рецик­лиране и да получат нова книжка на 24 сеп­тем­ври от 10,00 до 14,00 часа на пл. „Въз­раж­дане“, пред Община Плевен. 

Финалът на инициативата ще бъде пос­тавен в Плов­див на 29 сеп­тем­ври от 10,00 до 14,00 ч. на пл. „Стефан Стам­болов“, пред Община Плов­див. 

Събитията във всички градове се провеж­дат със съдейс­т­вието на общините и регионал­ните биб­лиотеки. 

Както всяка година, кам­панията има литературна тематика, вдъх­новена от популярна дет­ска книга. В нас­тоящото издание мал­чуганите ще имат въз­мож­ност да влязат в „дреш­ника“ на приказ­ния свят на Нар­ния, където ги очак­ват нови предиз­викател­с­тва и наг­ради. Книгите от поредицата „Хрониките на Нар­ния“ на Клайв С. Луис са осигурени от издател­с­тво „Труд“, основен пар­т­ньор на инициативата. А за да остане денят незаб­равим, в София всич­кидеца, които са предали старата си хар­тия, ще имат въз­мож­ност да си нап­равят снимка за спомен във фото будка в стил „Светът на Нар­ния“. 

Под над­с­лов „Почисти и прочети“ праз­никът ще протече с много музика и танци.

За нас­т­роението на всички присъс­т­ващи ще се пог­рижат дет­ски и тий­нейджър­ски вокални групи и тан­цови със­тави. Прог­рамата ще включва още спек­такъла „Цирк“ – музикално кук­лено шоу с марионетки за деца и въз­рас­тни от „Театъра на приказ­ките – София“. 

За да има за всички дос­татъчно книги, всеки, който изпълни условието да донесе 5 кг стара хар­тия за рецик­лиране, ще може да получи само една книга, но не повече. Децата, донесли допъл­нителни 5 кг хар­тия, ще получат втора книжка на екотематика – новото специално издание на „ЕКОПАК Бъл­гария АД“ „Грийн тийн“. Така в рам­ките на праз­нич­ния ден децата могат да получат мак­симален брой две книги. Сред­с­т­вата от съб­раната стара хар­тия в петте града ще бъдат изпол­з­вани за ново издание на книгатана „ЕКОПАК Бъл­гария“ АД

Началото на каузата „Стара хар­тия за нова книга“ бе пос­тавено на 15 сеп­тем­ври 2013 г.

Организаторите Книжен цен­тър „Гринуич“ и „ЕКОПАК Бъл­гария“ АД и пар­т­ньорите на „Стара хар­тия за нова книга“ се обединиха около идеята, че е важно всяко дете още от ранна въз­раст да се научи да полага грижи за природата, да събира раз­делно отпадъците и да има специално отношение към книгата и четенето. За петте години в инициативата са се включили близо 26 250 деца. Мал­чуганите заедно със своите родители са предали за рецик­лиране 133 тона хар­тия и са получили 29 600 книжки. Така всички заедно сме спасили от изсичане 1730 дър­вета. От 2015 г. инициативата се превърна в национална и до този момент е преминала през градовете Плов­див, Бур­гас, Варна, Хас­ково и Русе. 

Нека заедно спасим природата и насър­чим децата си да четат! 

Пар­т­ньори на кам­панията „Стара хар­тия за нова книга“ са издател­с­т­вата „Ентусиаст“ и „Труд“. 

Каузата е под­к­репена от издател­с­т­вата „ЕГМОНТ“, „Книгомания“, „Хер­мес“, „Бард“, Фют“, „Сиела“, „Соф­т­п­рес“, „ПАН“, „Злат­ното пате“, „Албо груп“. 

Медийни пар­т­ньори са Bulgaria ON AIR, clubz.bg, Майко мила!, azcheta.com, az-deteto.bg, dnes.bg, purvite7.bg, noviteroditeli.bg.

Вес­т­ник ЗЕМЯ и вес­т­ник „Русия днес-Россия сегодня” се присъединяват към инициативата.

ЗЕМЯ

България

Икономика

Loading...

Култура

ОБРЪЩЕНИЕ

Върви народе примирени…

Но накъде? По кой ли път?

Водачите ти днес — на смени –

от залъка ти пак крадат.

Ти обед­няваш нетър­пимо,

и бягаш в чуж­дит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Ла Фурия“ изравни рекорд на България

Испания изравни 60-годишен рекорд на Бъл­гария от светов­ното пър­вен­с­тво в Чили през 1962 година. Луис Енрике започна в стар­товите 11 на “Ла Ф…

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските депутати забраниха със закон пропагандата, свързана с ЛГБТ

Дър­жав­ната дума (дол­ната камара на рус­кия пар­ламент) одобри вчера на трето и пос­ледно четене законоп­роект за заб­рана на пропаган­дата, свърза…

Прочети още:

Loading...

Земеделие