Децата, пострадали при взрива в Болоня, се прибраха у нас

Децата, пострадали при взрива в Болоня, се прибраха у нас

Децата, пос­т­радали при взрива на цис­терна след катас­т­рофа в Болоня. Припом­няме, че 8 ученици от гим­назия в Силис­тра се оказаха в близост до инцидента, при който мощна екс­п­лозия на цис­терна срина магис­т­рала до летището на италиан­с­кия град. Двама души загинаха, а десетки бяха ранени, предаде „Нова телевизия”. Бъл­гар­четата бяха приети в бол­ница. Най-тежко пос­т­радалото момче – 17-годишният Крис­тиан, имаше изгаряния по краката, ръцете и тила. Учениците от Професионал­ната гим­назия по Механотех­ника в Силис­тра били на прак­тически стаж в италиан­ска фирма. Въп­реки инцидента, нито един от тях не пожела да се върне преди да прик­лючи стажа си. 20 мом­чета тръг­наха от това училище и 20 мом­чета се приб­раха, и то в добро физическо със­тояние. Естес­т­вено, лечението ще продължи до пъл­ното им въз­с­тановяване, заяви дирек­торът на училището Татяна Кин­джакова.