Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Електронен дневник замества бележниците в 50 училища

Електронен дневник замества бележниците в 50 училища

Електронен дневник замества бележниците в 50 училища

Учениците в 119-о училище в София и в още близо 50 училища в страната няма да си купуват бележ­ници тази година заради въвеж­дането от тази учебна година в официален фор­мат на елек­т­ронен днев­ник – мобилно приложение в телефоните на учителите и родителите, съобщи вчера дирек­торът на училището Диан Стаматов. Родителите от цяла година пробно имат в своите телефони същото приложение като в реално време получават пълна инфор­мация за оценки, отсъс­т­вия, домашна, бележка или забележка на ученика, отношение към раз­лични проб­леми, които същес­т­вуват в училище, обясни пред БНР той. Огромна част от родителите пол­з­ват елек­т­рон­ния днев­ник и са доволни от улес­нението. Пред­видено е за тези родители, които са вст­рани от дигитал­ния свят, в края на всеки месец да бъде предос­тавяна инфор­мация за отсъс­т­вията и оцен­ките на тях­ното дете. Ако има опити за някакви хакер­ски намеси, те ще бъдат около края на учеб­ния срок, когато някой ученик не е доволен от сроч­ната или годиш­ната си оценка. Шеговито с колегите си говорим, че ако нав­ремето изчез­ваха днев­ници в края на срока, сега въз­мож­ността изчез­ват случайно телефони на учители в края на срока е новост, оптимист е Стаматов. Много големи крачки трябва да правим, за да преодолеем изос­таването, което имаме в цялос­т­ната дигитализация на учеб­ния процес. Докато елек­т­рон­ния днев­ник е помощ за родителите и намаляване на бумащината, то въвеж­дането на съв­ременни елек­т­ронни методи за преподаване става доста по-крехко и бавно, комен­тира той.

Почти нав­сякъде вече учениците имат въз­мож­ност да пол­з­ват без­п­латно PDF фор­мати на елек­т­ронни учеб­ници. Елек­т­рон­ните учеб­ници обаче трябва да не бъдат само в статични фор­мати, убеден е училищ­ният дирек­тор. На децата не само би им било по-интересно. На тях бъдещето и целият им живот определено ще бъде в тази плос­кост и хар­тиените носители, за които много често си говорим преминават в миналото. На ученика му трябва да учи онова, с което ще живее след 1015 години. Голям проб­лем пред образованието е също, че сред кан­дидатите за учители има много, които са получили образователна степен, но „за съжаление има хора, на които образованието им е останало на едно много ниско ниво, но въп­реки всичко са получили документа за висше, комен­тира още Стаматов. Има тен­ден­цията на връщане към сис­темата от хора, които някога са завър­шили под­ходяща специал­ност, но 1015 години са работили друго. Проб­лемът е, че те нямат необ­ходимата добра мотивация, сподели той

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие