Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 1300 деца от Бургас дадоха старт на „Стара хартия за нова книга”

1300 деца от Бургас дадоха старт на „Стара хартия за нова книга”

1300 деца от Бургас дадоха старт на „Стара хартия за нова книга”

Инициативата е на „ЕКОПАК България”, ЗЕМЯ изразява подкрепа за благородната й кауза

Началото на таз­годиш­ното издание на национал­ната инициатива „Стара хар­тия за нова книга“ беше пос­тавено в Бур­гас на 8 сеп­тем­ври в Примор­с­кия парк пред Пан­теона, съоб­щиха оранизаторите на събитието.

Под над­с­лов „Почисти и прочети“ близо 1300 малки екоак­тивисти от мор­с­кия град с помощта на своите родители предадоха 7,2 тона хар­тия за рецик­лиране и така спасиха от изсичане 94 дър­вета. В замяна мал­чуганите получиха над 1500 книги, сред които беше и новото специално издание на „ЕКОПАК Бъл­гария“ „Грийн тийн“. Кам­панията се проведе с под­к­репата на Община Бур­гас и Регионална биб­лиотека „П. К. Яворов“.

Организаторите на събитието от „ЕКОПАК Бъл­гария“ и Книжен цен­тър „Гринуич“ Мариана Пет­кова и Сиана Колибарова отк­риха праз­нич­ния ден. Те изразиха благодар­ността си към всички деца и родители от Бур­гас, които за втора поредна година зас­тават зад каузата, обединяваща грижата за природата и любовта към четенето.

Основ­ната цел на организаторите на инициативата е тя да се превърне в истин­ски дет­ски праз­ник, който да докаже на мал­чуганите, че екологията и книгите са забавни и необ­ходими занимания. За мал­ките гости беше под­гот­вена специална прог­рама с десетки тематични изненади, театър, песни, танци и игри. Децата премериха сили във вик­торина, вдъх­новена от литератур­ния сим­вол на таз­годиш­ната кам­пания – „Светът на Нар­ния“. Всеки, поз­нал вер­ните отговори, спечели книги от поредицата „Хрониките на Нар­ния“ на издател­с­тво „Труд“. Допъл­нителни наг­ради им донесе друга екоигра, която провери какво знаят за рецик­лирането и раз­дел­ното събиране на отпадъци. Подаръците в нея бяха осигурени от „Албо груп“.

Кам­панията ще посети още Хас­ково на 9 сеп­тем­ври, София на 16 сеп­тем­ври, Русе на 23 сеп­тем­ври, Плевен на 24 сеп­тем­ври и Плов­див на 29 сеп­тем­ври.

Пар­т­ньори на инициативата „Стара хар­тия за нова книга“ са издател­с­т­вата „Ентусиаст“ и „Труд“. Кам­панията е под­к­репена от издател­с­т­вата „ЕГМОНТ“, „Книгомания“, „Хер­мес“, „Бард“, Фют“, „Сиела“, „Соф­т­п­рес“, „ПАН“, „Злат­ното пате“, „Албо груп“. Вес­т­ник ЗЕМЯ също под­к­репя екологич­ната инициатива.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...