Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 277, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Пирински на 70 години

Георги Пирински на 70 години

Днес своя 70-годишен юбилей праз­нува извес­т­ният бъл­гар­ски политик, членът на Европейс­кия пар­ламент Георги Пирин­ски. Той е роден на 10 сеп­тем­ври 1948 г. в Ню Йорк. Баща му Георги Пирински-старши е бъл­гар­ски емиг­рант, който е екс­пул­сиран от САЩ по времето на Макар­тизма заради прог­ресив­ните си въз­г­леди, а по-късно в Бъл­гария е дъл­гогодишен пред­седател на Движението за мир и народен пред­с­тавител. Георги Пирин­ски е завър­шил анг­лийска гим­назия в София и ВИИ „Карл Маркс” (сега УНСС). Работи в Инс­титута по меж­дународни отношения, в Минис­тер­ски съвет, а от 1980 г. е замес­т­ник и първи зам.-министър на вън­ш­ната тър­говия. През 1986 г. е изб­ран за кандидат-член, а от ноем­ври 1989 г. е член на ЦК на БКП, след промените неиз­менно е избиран във Вис­шия и Национал­ния съвет на БСП, многок­ратно влиза в Изпъл­нител­ното бюро на БСП като член и заместник-председател. От м.ноември 1989 г. е вицеп­ремиер до 1990 г., народен пред­с­тавител в Сед­мото ВНС, в 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42-то Народно съб­рание. От 2014 г. е евродепутат от Групата на ПЕС. Вън­шен минис­тър в кабинета „Виденов”, пред­седател на 40-то Народно съб­рание от 20052009 г., зам.-председател на 41-то НС от 20092013 г. Понас­тоящем е и главен редак­тор на теоретич­ното списание на левицата „Ново време”. В Европейс­кия пар­ламент членува в комисиите по бюджетен кон­т­рол и по труд и социална политика, замес­т­ващ член в Комисията по регионално раз­витие.

ЗЕМЯ чес­тити юбилея на извес­т­ния политик и общес­т­веник и му пожелава здраве, къс­мет и още дълги години политическа и твор­ческа енер­гия.

Икономика

Земеделците ще получат близо

Земеделците ще получат близо

1 млрд. лв. субсидии за земеделците до юни

ДФ “Земеделие“ пуб­ликува графика за плащанията по всички схеми за под­помагане на произ­водителите Б…

Прочети още:

Loading...

Култура

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

Мане - непризнаваният, аристократът, бохемът

190 години от рождението на знаменития художник

Роден е на 23 януари 1832 г. в Париж, като пър­вороден син в семейс­т­вото на минис­тер­ски чиновн…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Денислава Глушкова на осминафинал при дебюта си в Мелбърн

Младата българска тенисистка с втора победа на Откритото първенство в Австралия

Младата тенисис­тка Денис­лава Глуш­кова продъл­жава с великолепн…

Прочети още:

Loading...

Свят

Гоце беше войвода на войводите...

Гоце беше войвода на войводите...

Историята на последната снимка на Гоце Делчев, направена през февруари 1903 г. в пещерата Капе в подножието на планината Али Ботуш

През 1929

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...