Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Медиана”: Песимизмът се увеличава, рейтингът на Борисов с 6% надолу

„Медиана”: Песимизмът се увеличава, рейтингът на Борисов с 6% надолу

„Медиана”: Песимизмът се увеличава, рейтингът на Борисов с 6% надолу

Медиана излезе с екс­п­ресно проуч­ване в началото на пар­ламен­тар­ната сесия. ГЕРБ продъл­жава да е първа политическа сила и води на БСП с 3,5 процента. Кризата във властта от пос­лед­ния месец (и ост­рите пререкания на Волен Сидеров и Валери Симеонов) най-сериозно е ударила Обединените пат­риоти. Те са загубили над 3 % от елек­торал­ния си потен­циал в рам­ките на месец. „Воля“ продъл­жава пос­тепенно да губи сим­патизанти и вече е под 2 %. Две пар­тии успяват да изп­луват над психологичес­ката граница от 2 % — „Демок­ратична Бъл­гария“ и „АБВ“. Засега ДПС се утвър­ж­дава като трета политическа сила и не се наб­людава сериозно влияние на ДОСТ на Лютви Мес­тан сред този елек­торат. Събитията от пос­лед­ния месец сериозно са ударили върху авторитета на управ­ляващите. На прак­тика всички пред­с­тавители на управ­ляващите (без Йор­данка Фан­дъкова) бележат сериозен спад в общес­т­вената си популяр­ност. Най-сериозен е ударът върху премиера Бойко Борисов. За един месец той е загубил 6 % от лич­ния си рей­тинг, след­ван от Волен Сидеров (- 5 %); Томис­лав Дон­чев (- 5 %); Цветан Цветанов (-3 %). Спада и общата оценка на работата на кабинета („Среден“ – 3.29). Само за три месеца хората, които считат, че е добре кабинета да изкара пълен ман­дат са намалели с близо десет процента (с 6 % за пос­лед­ния месец). Към момента раз­ликата между тези, които биха желали пълен ман­дат за правител­с­т­вото (37 %) и желаещите то да си отиде пред­с­рочно (29 %) е само 8 %. (При 20 % преди три месеца). Намаляват се оптимис­тич­ните наг­ласи и се увеличава песимиз­мът по отношение на непос­ред­с­т­веното бъдеще. Вероятно, влияние оказ­ват и очак­ванията за покач­ването на цените на енер­гоносителите в зим­ния период.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...