Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът: У нас погазването на закона се превърна в норма

Президентът: У нас погазването на закона се превърна в норма

Президентът: У нас погазването на закона се превърна в норма

У нас някак си се превърна в норма погаз­ването на закона, а когато някой го спазва, вие ме питате защо. Аз мисля, че това вече е диаг­ноза за нашата демок­рация. Няма как да под­пиша указ, при положение че няма съг­ласуване, което законът изис­ква за всеки проект на акт, който съдържа пред­ложение за указ.“ Това заяви президен­тът Румен Радев пред жур­налисти в Казан­лък в събота, в отговор на въп­рос дали ще под­пише указ за освобож­даване от поста на глав­ния сек­ретар на МВР Младен Маринов, номиниран за минис­тър на вът­реш­ните работи.

Дър­жав­ният глава под­черта, че ясно е посочил какво трябва да се нап­рави и го е обяс­нил където трябва. Законът трябва да се спазва на най-високо ниво, ако искаме да се спазва и по-надолу, категоричен беше Румен Радев.

Мисля и че е малко странно да ми задавате този въп­рос след случая в Пер­ник с арес­тувани жур­налисти, който вече ни прос­лави по страниците на светов­ния печат, докато вие удобно мъл­чахте“, посочи още президен­тът.

Попитан за пред­с­тоящото учас­тие на делегация, водена от бъл­гар­с­кия министър-председател, която ще пред­с­тави страната ни на заседанието на Общото съб­рание на ООН, дър­жав­ният глава под­черта, че „обил­ните обяс­нения от Минис­тер­ски съвет категорично не отговарят на истината.“ „Проб­лемът изобщо не е дали ще ходи президен­тът или премиерът. Проб­лемът е дали се спазва законът, как се вземат решенията и дали се спазва духът на Кон­с­титуцията“, заяви Румен Радев. Президен­тът посочи и че Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи е нотифицирало в ООН премиера като ръководител на бъл­гар­с­ката делегация без абсолютно никакво уведомяване на президен­т­с­ката инс­титуция.

Всички други впос­лед­с­т­вие срещи, писма, те са пос­т­фак­тум. А между другото от пис­мата много ясно личи лип­сата на съг­ласуване“, под­черта още дър­жав­ният глава

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие