Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: За мен бъдещето на младите е най-важно

Румен Радев: За мен бъдещето на младите е най-важно

Румен Радев: За мен бъдещето на младите е най-важно

Ако нещо не ви харесва в България днес, то ние заедно трябва да го променим, заяви той на форум

За мен младите хора са по-важни от чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции — ако нещо не им харесва, заедно трябва да го променим. Това каза дър­жав­ният глава Румен Радев по време на отк­риването на форума „Кариера в Бъл­гария? Защо не“, предаде аген­ция „Фокус“.

Уважаеми кан­дидати за работа в Бъл­гария, уважаеми работодатели, дами и гос­пода, първо искам да поз­д­равя организаторите на форума „Кариера в Бъл­гария? Защо не?“, за тази родолюбива инициатива. За това с удовол­с­т­вие приех да бъда пат­рон на 11-ото поредно издание на този форум. За бъл­гари със знание и опит в чуж­бина. Виж­дам бъдеще за Бъл­гария във всеки образован млад човек. В началото на сед­мицата отк­ривах новата учебна година в Национал­ната гим­назия за древни езици и кул­тури. Пожелах на учениците какъвто и път да изберат за образование, за професионална реализация, с как­вото и да се занимават в бъдеще, винаги мис­лите им да бъдат за Бъл­гария.

Вяр­вам, че самият факт, че вие отново сте тук, където са вашите корени, семейс­тва, близки, приятели, е точно защото се водите от мисълта за Бъл­гария“, каза дър­жав­ният глава.

 

Президен­тът изрази надежда, че с форуми като този младите хора ще нап­равят правил­ния избор, когато пос­тавят на вез­ната по-доброто зап­лащане, по-добрите условия от една страна и емоционал­ната връзка със земята, където са нап­равили пър­вите си стъпки.

За мен вие сте по-важни от чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции в Бъл­гария. Вие идвате тук със знания и опит за нови общес­т­вени модели и биз­нес отношения, за нови стан­дарти, от които Бъл­гария има остра нужда, за да преодолее изос­таването и да поеме по пътя на една всеоб­х­ватна модер­низация. Това, като капитал, което вие сте кон­цен­т­рирали в себе си, струва много повече от парите“, заяви той.

По думите му младите хора идват в Бъл­гария с нов заряд на неп­римиримост към нес­п­равед­ливостта и без­законието, с които нашето общес­тво пос­тепенно се е примирило и които са основ­ната пречка за общес­т­веното ни раз­витие.

За мен е много положително това, което раз­б­рах и от организаторите, че все по-голям е интересът, който проявявате към хуманитар­ните професии. Ако нещо не ви харесва в Бъл­гария днес, то ние заедно трябва да го променим. Сигурен съм, че вие сте между хората, които не робуват на всеиз­вес­тни тези като „Тук е така“, „Това не е моя работа“ или пък „Нищо не зависи от мен“. Нап­ротив, ако искаме да променяме нещо, то това зависи от нас“, зави още Румен Радев.

По думите му справяне с без­законието, тър­сенето на нови модели, дос­тъпът до здравеопаз­ване и социални услуги и въз­с­тановяването на прекъс­натите социални връзки зависи от всички нас. „Това е нашата обща битка за една нова и модерна Бъл­гария, в която вие да се чув­с­т­вате много по-добре, откол­кото навън“, каза Радев.

Той благодари и на работодателите, които не просто подават ръка на младите хора, а на бъдещето на страната ни.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие