Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Държава на абсурда: Борисов се преклони пред „началствата” и се отметна за Унгария

Държава на абсурда: Борисов се преклони пред „началствата” и се отметна за Унгария

Държава на абсурда: Борисов се преклони пред „началствата” и се отметна за Унгария

Той отиде в Залцбург, издърпаха му ушите и предаде четата, така иронизира Корнелия Нинова нелогичното поведение на премиера

Решението на Минис­тер­с­кия съвет да бъде изгот­вена позиция срещу пред­ложението на Европейс­кия пар­ламент към Съвета на ЕС за започ­ване на процедура за отнемане на гласа на Унгария няма правна стой­ност, а позицията ще бъде изгот­вена за “някой ден“, ако се стигне до такова решение. Това изненад­ващо заяви премиерът Бойко Борисов пред жур­налисти в Зал­ц­бург, където учас­тва в среща на лидерите на дър­жавите членки на ЕС

Решението няма правна стой­ност, защото не е било точка от днев­ния ред, а е взето на оперативно заседание, обясни Борисов, цитиран от

правител­с­т­вената инфор­мационна служба. 

“Тол­коз, няма драма, няма нещо, което да е решено. А днес и утре няма да се обсъжда това“, комен­тира Борисов днев­ния ред на срещите в Зал­ц­бург. 

Той отп­рави и критики към унгар­с­кия премиер Вик­тор Орбан, като посочи, че “в някои отношения той трябва да нап­рави корек­ции на своите политики“. 

“Аз съм категорично против зат­варянето на универ­ситети, харесва или не на колегите в Унгария. Аз съм му каз­вал на Вик­тор. Той трябва в някои отношения да нап­рави корек­ции на своите политики“, посочи премиерът.

Тука има, тука няма…

Въп­реки категорич­ния тон от по-рано, след срещата с унгар­с­кия премиер Борисов заяви: „Решението на оператив­ното заседание на правител­с­т­вото, гласувано от всички минис­три е — ако някога се задейс­тва процедура срещу Унгария, Бъл­гария да под­к­репи Вик­тор Орбан. Това заяви премиерът Бойко Борисов в Зал­ц­бург, където учас­тва в нефор­мал­ното заседание на лидерите на страните от ЕС

Един­с­т­веното, което вчера казах, е че решението няма правна стой­ност. Да, то няма правна стой­ност, но има морална”, под­черта Борисов, отмятайки се от отмятането от решението на МС в сряда. 

Президен­тът: Явно имаме две позиции – едната за София, другата за Брюк­сел

Оказва се, че страната ни има две позиции за Унгария – едната за пред бъл­гар­с­ката пуб­лика, а другата за пред Съвета на ЕС. Това каза дър­жав­ният глава Румен Радев пред жур­налисти във връзка с позицията на страната ни по сан­к­циите срещу Унгария, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“. 

“Той пред­с­тав­лява (премиерът) Бъл­гария в Съвета на ЕС, но и аз, както и вие сме зат­руд­нени да прос­ледим тази позиция“, заяви Радев. Той заяви, че не може да тъл­кува амбивален­тно поведение. 

При всички случаи запуш­ването на устата не са европейски прин­ципи. Те работят против самия Европейски съюз“, допълни дър­жав­ният глава. 

По думите му въп­росът за Унгария е ком­п­лек­сен и трябва да се раз­г­лежда в цялата му всеоб­х­ват­ност.

Президен­тът заяви, че не може да даде пред­варителна оценка за бъдещите трима минис­три в кабинета. Според него обаче е парадок­сално за минис­тър на вът­реш­ните работи да се пред­лага сегаш­ният главен сек­ретар в минис­тер­с­т­вото, при положение че досегаш­ният минис­тър си отива заради „мър­лява работа” на полицията. „Просто е парадок­сално. Премиерът маха минис­търа на вът­реш­ните работи заради „мър­лявата работа” на полицията, а по закон тази мър­лява работа се коор­динира, ръководи и планира от глав­ния сек­ретар на МВР, който се пред­лага за минис­тър”, отбеляза Радев.

БСП: И какво стана сега?!

“И какво стана сега? Сут­ринта пат­риотите се пох­валиха, че правител­с­т­вото взело единодушно решение Бъл­гария да под­к­репи Унгария и г-н Орбан. Борисов обаче отиде в Зал­ц­бург, дръп­наха му ушите и предаде четата“.

Това написа във Фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Комен­тарът ѝ е във връзка с изяв­лението на премиера Борисов от Зал­ц­бург, в което той изненад­ващо под­чер­тава, че  днеш­ното “решение на Минис­тер­с­кия съвет да бъде изгот­вена позиция срещу пред­ложението на ЕП за започ­ване на процедура за отнемане на гласа на Унгария, няма правна стой­ност, а позицията ще бъде изгот­вена за “някой ден“, ако се стигне до такова решение“. 

Ето целият пост на Кор­нелия Нинова във Фейс­бук:

“И какво стана сега?

Сут­ринта пат­риотите се пох­валиха, че правител­с­т­вото взело единодушно решение Бъл­гария да под­к­репи Унгария и г-н Орбан.

Борисов обаче отиде в Зал­ц­бург, дръп­наха му ушите и предаде четата. Браво, гос­подин премиер. Пос­ледователен сте.

Не за пръв път правите една вън­шна политика вътре за елек­тората, а друга — навън пред начал­ниците.

А коалицион­ните ви пар­т­ньори са за украса.

Гор­ките пат­риоти. С какъв въз­торг обявиха днес защитата си за Вик­тор Орбан.

А сега? Мис­лех, че това правител­с­тво не може вече да ме изненада с нищо. Но успя.

То ще е пър­вото, което официално и то пред Европейски пар­т­ньори е делегитимирало инс­титуцията Минис­тер­ски съвет с думите на премиер: “решението на Правител­с­т­вото няма правна стой­ност”. То е за “някой ден“.

Смятаме, че решението за отнемане на гласа на Унгария е грешка и е още една стъпка към раз­делението и раз­цеп­лението в Европа на едни и други. Това е обратно на това, което бихме искали — силна и единна Европа“, заяви тя.

 

Каракачанов: Борисов гласува с две ръце „За”

“Не вяр­вам премиерът да е казал, че днеш­ното решение на правител­с­т­вото няма правна стой­ност“, заяви Каракачанов. Той обясни, че прав­ната стой­ност на решенията на кабинета както на оперативно, така и редовно заседание, е една и съща. За да се стигне до това решение в сряда, Красимир Каракачанов е внесъл още във втор­ник в МС Док­лад, с който обос­новава пред­ложението си Бъл­гария да защити Унгария. В Док­лада ясно е посочено, че Бъл­гария трябва да се обяви против сан­к­циите на ЕС, с които може да бъде отнет гласът на  Унгария. “И бъл­гар­с­кото правител­с­тво взе единодушно решение да изготви позиция в защита на Унгария“, раз­каза Каракачанов.“Никой не бе против. Нещо повече, самият премиер Борисов каза, че гласува с две ръце за Док­лада, с който се пред­лага да бъде изработена обща позиция на бъл­гар­с­ката дър­жава в защита на Унгария“, под­черта пред Епицентър.бг Каракачанов. ицеп­ремиерът недоумява как е въз­можно министър-председателят да каже, че  решение на правител­с­т­вото, взето на заседание на кабинета в присъс­т­вието на всички минис­три, няма правна стой­ност!

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие