Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Повече от 30 тона храни са иззети през август за унищожаване

Повече от 30 тона храни са иззети през август за унищожаване

Повече от 30 тона храни са иззети през август за унищожаване

Дирек­ция “Кон­т­рол по храните“ към Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) кон­фис­кува над 30 000 кг храни през август, съоб­щават от аген­цията.

През миналия месец 34 953 кг храни от животин­ски и неживотин­ски произ­ход са насочени за унищожаване от инс­пек­торите на дирек­цията. Количес­т­вото е кон­фис­кувано от произ­вод­с­т­вени обекти, складове, магазини и заведения за общес­т­вено хранене. Част от иззетите храни са били неп­равилно съх­ранявани, некорек­тно етикетирани и с изтекъл срок на год­ност, а други — без здравна и иден­тификационна мар­кировка. Дирек­ция “Кон­т­рол по храните“ също така е насочила за унищожаване 210 броя яйца и 606 литра безал­кохолни напитки. През август в страната са извър­шени общо 14 664 проверки и са издадени 1022 пред­писания. Със­тавените актове за установяване на админис­т­ративно нарушение са 195. Зат­ворените обекти в страната с временно преус­тановена дей­ност са шест.

Над 280 кг негодни храни пък са били иззети при проверки по Чер­номорието през юли, комен­тира Нюз.бг.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Александър Везенков е носител на приза “Спортен Икар“

Звездата на Олимпиакос направи силен сезон, както с националния отбор на България, така и със своя клубен тим

Бас­кет­болис­тът Алек­сан­дър Везен…

Прочети още:

Loading...

Свят

Не стихват безредиците в Атина и Солун заради прострелването на ромски младеж от полицията

Гръц­кото правител­с­тво призова за спокойс­т­вие днес, след като през нощта в един от квар­талите на Атина и в район край втория по големина град…

Прочети още:

Loading...

Земеделие