Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 54, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалисти подпомогнаха  завършването на църквата в село Християново

Социалисти подпомогнаха  завършването на църквата в село Християново

Социалисти подпомогнаха  завършването на църквата в село Християново

Хрис­тияново вече има цър­ква. Това е пър­вата новопос­т­роена цър­ква в селото от близо век насам. С  праз­нично богос­лужение на Негово Високоп­реос­вещен­с­тво Старозагор­с­кия мит­рополит Кип­риан  тя бе осветена. „Хрис­тияновци сбъд­наха меч­тата си. Имат храм. Осветената цър­ква днес показва, че можем да градим добро, когато си подаваме ръце за него с  желание, усилия  и един­с­тво. Бог да зак­риля вашите семейс­тва и близки”, каза зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев, който е един от спомощес­т­вувателите. Заедно с депутата Георги Гьоков и евродепутата от БСП Петър Курум­башев, Стой­нев благодари на Старозагор­с­ката мит­рополия, на кмета Динева и на Галина Гос­подинова за благот­ворител­ната инициатива за довър­ш­ване на дъл­гоочак­вания храм на селото.

 „Няма друга инс­титуция като бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, която да обединява така народа ни, както го е водила и съх­ранявала през годините, с много вяра”, отбеляза ролята на цър­к­вата Курум­башев, който сравни  тър­жес­т­вения ритуал по освещаването, с тър­жес­т­вата в храмовете  „Св. Алек­сан­дър Нев­ски” и в Света гора. Народ­ният пред­с­тавител Георги Гьоков благодари на всички дарители, включително и на Младеж­кото обединение в БСП-Стара Загора. „Днес икона на Св. Николай Чудот­ворец Мир­ликийски, изработена от младеж­кия лидер Владимир Грамов­ски и социалис­т­ката Стела Гер­джикова, пос­реща миряните на входа”, раз­каза Галина Гос­подинова - сек­ретар на Общин­с­кия пар­тиен съвет.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие