Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 99, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правителството предложи 10 нови посланици

Правителството предложи 10 нови посланици

Правител­с­т­вото пред­лага на президента да издаде указ за наз­начаването на 10 нови пос­ланици. Решението е взето на сек­ретно заседание на Минис­тер­с­кия съвет миналата сряда, предава БНТ

Кабинетът пред­лага за пос­ланик в Ливан да бъде наз­начен Боян Белев, Иван Котов — в Афганис­тан, Елеонора Димит­рова — в Индия, Свет­лан Стоев — в Дания. И още: Маринела Пет­кова — във Виет­нам, Румен Пет­ров — в Алжир, Генка Геор­гиева — в Хър­ватия, Кос­тадин Коджабашев — в Украйна и бив­шият депутат от СДС и активист на РЗС Димитър Аба­джиев — в Саудит­ска Арабия. Пос­ланикът ни в Македония Иван Пет­ков ще бъде сменен от Ангел Ангелов, който е дирек­тор в МВнР — “Югоиз­точна Европа“. 

За да бъдат одоб­рени кан­дидатурите, президен­тът Румен Радев трябва да издаде указ за наз­начаването им. От Президен­т­с­т­вото съоб­щиха за БНТ, че при тях са внесени пред­ложенията от Минис­тер­с­кия съвет, които са пред­варително съг­ласувани и пред­с­тои да бъдат издадени укази от дър­жав­ния глава за тях­ното наз­начаване. 

Кан­дидатури се чакат за още 10 пос­ланически поста.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...