Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Законът за хората с увреждания е осакатен, министър Петков да поеме отговорност

Законът за хората с увреждания е осакатен, министър Петков да поеме отговорност

Законът за хората с увреждания е осакатен, министър Петков да поеме отговорност

Социалният министър да каже кой го е накарал да осакати закона, разгневи се Мая Манолова

Социал­ното минис­тер­с­тво се отказва от раз­пис­ването на лич­ната помощ в отделен закон, както и от голяма част от пред­ложенията на протес­тиращите майки, заложени в проекта на закона за хората с увреж­дания, заяви национал­ният омбуд­с­ман Мая Манолова, часове преди заседанието на Съвета за интег­рация на хората с увреж­дания, на което ще бъде обсъден проек­тът, преди да влезе за гласуване от правител­с­т­вото и пар­ламента. Това не е имитация на реформа, това е подиг­равка. Редно е и е чес­тно социал­ният минис­тър да каже кой го е накарал да осакати закона. Нека той си понесе отговор­ността и да каже“, призова Манолова. В обновения вариант няма промяна в начина на отпус­кане на помощ­ните сред­с­тва и медицин­с­ките изделия, а съз­даването на орган, който ще оценява пот­реб­нос­тите на хората с увреж­дания, е отложено за далеч­ното бъдеще, раз­г­неви се Манолова, цитирана от „Дарик радио”. Отпада лич­ната помощ, отпада фон­дът за дос­тъпна среда и лична мобил­ност, отпада фонд „Трудова заетост“, отпада под­к­репената заетост, финан­сирането по проекти на организации на хората с увреж­дания, изб­рои тя лип­сите в тек­с­товете на проекта. Всич­ките ни бележки по отношение на това, че трябва да се пред­видят здравни осигуровки на хората, които отг­леж­дат човек с тежки увреж­дания и други осигуровки, така че да не са извън сис­темата, не са взети пред­вид, уточни общес­т­веният защит­ник. Нищо не се променя по отношение на помощ­ните сред­с­тва и медицин­с­ките изделия. Новият орган се оставя някъде далеч, много далеч в бъдещето, посочи още омбуд­с­манът.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...