Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Владимир Путин: България под натиск жертва интереса си и се отказа от „Южен поток”

Владимир Путин: България под натиск жертва интереса си и се отказа от „Южен поток”

Владимир Путин: България под натиск жертва интереса си и се отказа от „Южен поток”

Президен­тът на Русия Владимир Путин предуп­реди ЕС да не проявява слабост при решаването на газовите въп­роси, както е нап­равила преди време Бъл­гария, която под натиск отвън не е могла да защити национал­ните си интереси, предаде ТАСС, цитирана от БТА

“Не ми се иска Европа да прояви слабост и да не може да защити своето учас­тие в проекта “Северен поток 2“, както някога Бъл­гария в “Южен поток“, каза Путин на съв­мес­тна прес­кон­ферен­ция в Санкт Петер­бург с авс­т­рийс­кия кан­ц­лер Себас­тиан Курц, чиято страна е ротационен пред­седател на Съвета на ЕС

“Бъл­гария под натиск отвън се отказа от този проект, сега те съжаляват, сега говорят за това да получат наш газ вече през “Тур­ски поток“, отбеляза рус­кият президент. 

“Много ми се иска цяла Европа да не изг­лежда като Бъл­гария, която прояви такава слабост и нес­пособ­ност да защити своите национални интереси“, добави Путин.

“Бъл­гар­с­ките колеги ни уверяваха, че как­вото и да става, ще се борят за “Южен поток“ до край, тъй като той съот­вет­с­тва на национал­ните им интереси. Той щеше да засили тех­ния геополитически статут като тран­зитна страна за газа към Европа, до 400 милиона евро годишно, просто така, само защото има тръба на тях­ната територия“, заяви още президен­тът на Русия.

Путин добави, че бъл­гар­с­ката страна се е надявала да съз­даде няколко хиляди работни места. Рус­кият лидер под­черта, че оценява обема на дос­тав­ките на природен газ от Русия за Европа през 2018 г. на 200 милиарда кубически метра и че соб­с­т­вените добиви на европейс­ките страни намаляват, така че вносът е неиз­бежен. 

“И какво, Европа ще купува газ с 30% по-скъп, включително и от САЩ? Може наис­тина, но това е глупост, раз­бирате ли?“.

 “Искам да ви уверя, че Русия е била, е и, безус­ловно, винаги ще бъде надеж­ден дос­тав­чик, в това число и защото тази тръбоп­роводна сис­тема идва нап­раво от пър­воиз­точ­ника, нап­раво от Ямал, от Сибир“, каза той и допъл­вни, че сис­темата е лишена от тран­зитни рис­кове. Авс­т­рийс­кият кан­ц­лер също даде да се раз­бере, че европейс­ките пар­т­ньори на проекта „Северен поток” са заин­тересовани от неговата реализация. 

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие