Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Майките гневни: Колко пъти ни излъгахте, г-н министър

Майките гневни: Колко пъти ни излъгахте, г-н министър

Майките гневни: Колко пъти ни излъгахте, г-н министър

Срещата ни е доказател­с­тво, че НС като инс­титуция е отворено за диалог. Това заяви шеф­ката на социал­ната комисия Свет­лана Ангелова от ГЕРБ в началото на срещата с протес­тиращите майки на деца с увреж­дания, след като те се разочароваха на пред­ложеното законодател­с­тво. Нито един от нас няма интерес от противопос­тавяне, под­черта Ангелова, според която темата е изк­лючително чув­с­т­вителна. Трябва да се пос­тигне най-доброто споразумение с май­ките.

Социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков припомни обсъж­данията по законите. Била нап­равена пълна мобилизация в МТСП, каза той. Пет­ков заяви, че му се е искало вече да се обсъжда готовият закон. Споразумение с май­ките обаче няма. Иначе работата по законодател­ните промени била интен­зивна, по думите на му. Май­ките се ядосаха и прекъс­наха думите на минис­търа. Колко пъти ни излъгахте, гос­подин минис­тър, попита ядосаната майка. Тя попита колко още пъти ще бъдат излъгани. По думите й минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов тряб­вало да присъс­тва на срещата в пар­ламента, но се е скрил. Жената добави, че заради политиците и праз­ните им обещания, всички хора „мразят май­ките”. Родителите на деца с увреж­дания протес­тираха във втор­ник, след като край­ният срок за раз­г­леж­дането на три проек­тозакона – за лич­ната помощ, за хората с увреж­дания и за социал­ните услуги изтече. Вие не сте готови за нищо, смята май­ката. Тя припомни, че политиците са казали, че проб­лемите им не са политически. Кой не ни е яхнал досега, въз­к­ликна май­ката.

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...