Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Майките гневни: Колко пъти ни излъгахте, г-н министър

Майките гневни: Колко пъти ни излъгахте, г-н министър

Майките гневни: Колко пъти ни излъгахте, г-н министър

Срещата ни е доказател­с­тво, че НС като инс­титуция е отворено за диалог. Това заяви шеф­ката на социал­ната комисия Свет­лана Ангелова от ГЕРБ в началото на срещата с протес­тиращите майки на деца с увреж­дания, след като те се разочароваха на пред­ложеното законодател­с­тво. Нито един от нас няма интерес от противопос­тавяне, под­черта Ангелова, според която темата е изк­лючително чув­с­т­вителна. Трябва да се пос­тигне най-доброто споразумение с май­ките.

Социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков припомни обсъж­данията по законите. Била нап­равена пълна мобилизация в МТСП, каза той. Пет­ков заяви, че му се е искало вече да се обсъжда готовият закон. Споразумение с май­ките обаче няма. Иначе работата по законодател­ните промени била интен­зивна, по думите на му. Май­ките се ядосаха и прекъс­наха думите на минис­търа. Колко пъти ни излъгахте, гос­подин минис­тър, попита ядосаната майка. Тя попита колко още пъти ще бъдат излъгани. По думите й минис­търът на финан­сите Владис­лав Горанов тряб­вало да присъс­тва на срещата в пар­ламента, но се е скрил. Жената добави, че заради политиците и праз­ните им обещания, всички хора „мразят май­ките”. Родителите на деца с увреж­дания протес­тираха във втор­ник, след като край­ният срок за раз­г­леж­дането на три проек­тозакона – за лич­ната помощ, за хората с увреж­дания и за социал­ните услуги изтече. Вие не сте готови за нищо, смята май­ката. Тя припомни, че политиците са казали, че проб­лемите им не са политически. Кой не ни е яхнал досега, въз­к­ликна май­ката.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие