Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Съюзът на тракийс­ките дружес­тва в Бъл­гария и издател­с­тво „Захарий Стоянов“ отк­риват нов литературен салон в Тракийс­кия дом (ул. „Стефан Кара­джа“ 7 А). Отк­риването му ще стане с пред­с­тавянето на поредицата „Бежанци“ на издател­с­т­вото на днес от 18 ч. Това е уникална поредица за бежан­с­ката орис на бъл­гарите от Тракия, Македония, Доб­ру­джа, Тав­рия и Запад­ните пок­рай­нини. Нейн автор е историкът Стоян Рай­чев­ски, който ще пред­с­тави пред пуб­ликата книгите си „Етничес­кото прочис­т­ване на бъл­гарите от Източна и Западна Тракия и Мала Азия (19031913-1913)“, „Разоренията на македон­с­ките бъл­гари (18781903)“, „Бежанци и пресел­ници от Беломорието и Егейска Македония (19411949)“ и „Бежан­с­тво и пресел­вания на доб­ру­джан­с­ките и тав­рийс­ките бъл­гари (19131944). Поредицата продъл­жава делото, започ­нато от Любомир Милетич с забележител­ното изс­лед­ване „Разорението над тракийс­ките бъл­гари през 1913 година“. В литератур­ния салон в Тракийс­кия дом няколко пъти на месец ще се пред­с­тавят нови книги, ще се провеж­дат литературни вечери, кръгли маси и научни форуми.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...