Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Издателство „Захарий Стоянов” и Тракийските дружества откриват литературен салон

Съюзът на тракийс­ките дружес­тва в Бъл­гария и издател­с­тво „Захарий Стоянов“ отк­риват нов литературен салон в Тракийс­кия дом (ул. „Стефан Кара­джа“ 7 А). Отк­риването му ще стане с пред­с­тавянето на поредицата „Бежанци“ на издател­с­т­вото на днес от 18 ч. Това е уникална поредица за бежан­с­ката орис на бъл­гарите от Тракия, Македония, Доб­ру­джа, Тав­рия и Запад­ните пок­рай­нини. Нейн автор е историкът Стоян Рай­чев­ски, който ще пред­с­тави пред пуб­ликата книгите си „Етничес­кото прочис­т­ване на бъл­гарите от Източна и Западна Тракия и Мала Азия (19031913-1913)“, „Разоренията на македон­с­ките бъл­гари (18781903)“, „Бежанци и пресел­ници от Беломорието и Егейска Македония (19411949)“ и „Бежан­с­тво и пресел­вания на доб­ру­джан­с­ките и тав­рийс­ките бъл­гари (19131944). Поредицата продъл­жава делото, започ­нато от Любомир Милетич с забележител­ното изс­лед­ване „Разорението над тракийс­ките бъл­гари през 1913 година“. В литератур­ния салон в Тракийс­кия дом няколко пъти на месец ще се пред­с­тавят нови книги, ще се провеж­дат литературни вечери, кръгли маси и научни форуми.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие