Кметове поискаха финансова независимост на протест в Калофер

Кметове поискаха финансова независимост на протест в Калофер

Десетки кметове от раз­лични политически пар­тии поис­каха финан­сова независимост на мъл­чалив протест вчера сут­ринта в Калофер, съобщи Би Ти Ви. Те дадоха един месец срок на правител­с­тво да нап­рави законодателни промени. Кметовете обявиха, че в момента на прак­тика работят без никакви сред­с­тва, тъй като гласуваните пари от общин­с­ките съвети не стигат до тях. Градоначал­ниците се оплакаха също, че пишат док­ладни до големите кмет­с­тва дори за една кутия с боя или килог­рам пирони. Кметът на Калофер даде за пример рушащия се мемориален ком­п­лекс на Христо Ботев. Правител­с­т­вото отпусна пари за неговия ремонт, но той е извър­шен некачес­т­вено, а кметът на Калофер не може да задължи фир­мата да си оправи щетите, тъй като не се е раз­пореж­дал с парите.