Камионите за Северна България се пренасочват през Искърското дефиле

Камионите за Северна България се пренасочват през Искърското дефиле

Всички товар­ните автомобили над 12 т, пътуващи за Северна Бъл­гария, ще преминават през Искър­с­кото дефиле. Всички теж­котоварни автомобили над 12 тона от София за Варна, Русе и Видин се движат по Софийс­кия околов­ръс­тен път и по път II-16 Своге — София. Ограничава се преминаването по път I-1 Ботев­г­рад — София през прохода Витиня поради неот­ложно обруш­ване на скат и укреп­ване на под­порни стени. През Витиня се отбива теж­котовар­ният трафик от АМ “Хемус“ заради ремонт на виадукти.