Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 128, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ЕК оценка: Българските ученици са на последно място по четене, математика и науки

ЕК оценка: Българските ученици са на последно място по четене, математика и науки

Бъл­гар­с­ките ученици заемат пос­лед­ните места по четене, математика и науки в Европа според пос­лед­ния док­лад на Еврокомисията. Броят на преж­дев­ременно напус­налите училище намалява, но все пак остава висок. И като допъл­нение — половината учители у нас са над 50 години, бие тревога БНТ. У нас реформи има — и то във всички степени на образованието — е зак­лючението от док­лада на Европейс­ката комисия, но все пак резул­татите ни отреж­дат пос­ледни места, и то по основни критерии. Броят на преж­дев­ременно напус­кащите образованието младежи от 18 до 24 години е намалял за пръв път от 2011 г. Въп­реки това те са 12 на сто при 10 % средно за ЕС. Статис­тичес­ката ситуация в класовете също не е добра. Цели 40% от децата в Бъл­гария до 15 години имат проб­леми с четенето при едва 20% средно за съюза. Справянето им с математиката и науките е иден­тично.

Според Венелина Николова — дирек­тор на 125 СУ “Боян Пенев“, София най-големият проб­лем в бъл­гар­с­кото образование е раз­лич­ният дос­тъп до образование в раз­лич­ните региони. В тази статис­тика е посочен и какъв дял от БВП се отделя средно в ЕС за образование — в Бъл­гария този дял е изк­лючително нисък. Док­ладът пот­вър­ж­дава и точно този поз­нат проб­лем — през 2016 г. почти половината от преподавателите са били над 50 години, а 30 на сто — над 55 години. На прак­тика това значи, че през след­ващите 10 години половината учители ще излязат в пен­сия.

България

Икономика

Loading...

Култура

Отличиха балета на Старозагорската опера като „Балетна трупа на годината“

Балетът на Дър­жавна опера-Стара Загора бе отличен за „Балетна трупа на годината“. Това стана на официална церемония на професионал­ната танцо…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стоилов видя положителна промяна в Левски след успеха над Локомотив (Сф)

Нас­тав­никът на Лев­ски Станимир Стоилов видя положителна промяна в играта на тима при победата с 2:1 над Локомотив (София) в срав­нение с …

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, но ще има отговор

„По отношение на Фин­лан­дия и Швеция, ние нямаме проб­леми с тях, как­вито, за съжаление, имаме с Украйна. С тях нямаме териториални спорове. Н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

1 млн. тона жито по-малко в хамбарите това лято

При откриване на жътвата властта се изхвърли, че ще се приберат рекордните 7,3 млн. т хлебно зърно

След като в редица региони от страната жът…

Прочети още:

Loading...