Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 15 българи чакат за белодробна трансплантация

15 българи чакат за белодробна трансплантация

15 българи чакат за белодробна трансплантация

Целта на здравните власти е 10 донори на 1 млн. души, което е около 70 донори на година, подчерта шефът на ресорната агенция д-р Михаил Христов

Общо 15 души са в лис­тата на чакащите за белод­робна тран­с­п­лан­тация, каза в предаването „Неделя 150“ д-р Михаил Хрис­тов – дирек­тор на Изпъл­нител­ната аген­ция по тран­с­п­лан­тациите. Пред­с­тоят прег­леди на тези пациенти, уточни той и добави, че някои са в тежко здравос­ловно със­тояние.

Относно проек­тобю­джета на НЗОК, в който е пред­видено сливането на Аген­цията по тран­с­п­лан­тации с тази за медицин­ски одит, той отбеляза, че това ще е само фор­мално:

“Аген­цията за тран­с­п­лан­тации не се зак­рива. Променя се „шап­ката“ на двете аген­ции и под една обща „шапка“ остават двете струк­тури, които ще работят. За Аген­цията по тран­с­п­лан­тации — най-вероятно ще бъде във вид на Дирек­ция по донор­с­тво и тран­с­п­лан­тации към новата аген­ция.“

По думите му две са основ­ните нап­рав­ления, по които се работи – да се осъщес­тви извър­ш­ване на лечение на чакащите за белод­робна тран­с­п­лан­тация, а другото е да се увеличи донор­с­т­вото.  Специалис­тът под­черта, че е установен кон­такт с екип тран­с­п­лан­толози от Истан­бул. С тях е пос­тиг­нато споразумение те да извър­ш­ват тран­с­п­лан­тации на бял дроб в Бъл­гария, когато има такава въз­мож­ност, каза още той и посочи, че това ще е и обучение за наши специалисти. Д-р Хрис­тов определи като втора крачка осъщес­т­вяване на кон­такт с тран­с­п­лан­толози от Хановер. „Това, което ме учуди като дой­дох в Аген­цията, е, че няма раз­работен план Б, т. е. ако не може да се под­нови някое споразумение, какво правим. Затова година и половина се е стиг­нало до положение, че имаме отказ от всички клиники в Европа и при нас не можем да правим такива операции. Започ­ваме по този най-бърз начин – еднов­ременно обучение на наши специалисти, сер­тифициране на нашите цен­т­рове, които ще осъщес­т­вяват след­т­ран­с­п­лан­тацион­ната грижа и същев­ременно съз­даване на въз­мож­ност при такава ситуация, да се извър­ш­ват тран­с­п­лан­тации на бял дроб и в Бъл­гария“. 

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие